Utgravningene i forbindelse med byggingen av Follobanen har gitt oss en mengde funn fra aktivitet i middelalderbyen Oslo. Funnkategoriene er mange, og omfatter blant annet keramikk, bein- og tregjenstander, tekstiler og ikke minst lær. Lær er den største materialgruppen av funn som blir tatt vare på, og bevaringsforholdene i Gamlebyen gjør at læret er i en slik forfatning at det ofte egner seg godt for videre forskning og studier. For å forhindre nedbrytning etter at gjenstandene er gravd ut, vaskes de rene for jord og annen forurensning. Denne første funnbearbeidelsen gjøres vanligvis i felt. Senere sendes gjenstandene til Kulturhistorisk museum, hvor de konserveres.

1 Hel sko
Figur 1: Hel lærsko, slik den lå da den ble funnet.

Mye av læret som NIKUs arkeologer finner er fra ulike typer fottøy, som sko og støvler. Noen av skoene graves opp hele (se figur 1), men de fleste er fragmentariske. Derfor finner man ofte for eksempel overlær, helforsterkere, kantbånd og såler hver for seg. Mange biter viser også tydelige tegn på reparasjoner (se figur 2). Det forekommer flest såler fra sko brukt av voksne; såler fra barnesko er i sterkt mindretall (se figur 3). Det kan tenkes at barn generelt ikke har hatt fottøy av lær, men i stedet av andre materialer som ikke lenger er bevart, eller at mange begynte å bruke sko først når de ble litt eldre.

2 LærbitmReparasjon
Figur 2: Lærbit med reparasjon.

Læret som man benyttet til såler ble ofte ikke gjennomgarvet, noe som innebærer at det ble igjen et tynt ugarvet lag i midten. Dette gjorde læret mer vind- og vannavstøtende, men den forkortede garveprosessen medfører imidlertid at læret råtner fortere og spaltes.

3 Tre ulike typer såler. Barnesåle (v), halvsåle (midten), voksensåle (h)
Figur 3: Tre ulike typer skosåler. Barnesåle (v), halvsåle (midten), voksensåle (h).
4 Slire
Figur 4: Knivslire.
5 PatterJur
Figur 5: Fragmenter med patter/jur.

Andre lærfunn er rester etter plagg, som luer eller votter, samt skjeder og slirer (se figur 4), hvorav flere har utskjæringer eller dekor typisk for middelalderen. Dekoren kan være preget, skåret eller stanset ut. Noen mer uvanlige funn, som er fremkommet i det siste, er en underarmsbeskytter til bueskyting (se figur 6 og 7) og lærfragmenter med rester av patter eller jur (se figur 5). Sistnevnte er trolig rett og slett avskjær etter skomakervirksomhet, for man kan se kuttmerker på fragmentene. I området der «pattene» ble funnet er det også gravd ut et stort antall fottøy og lærbiter av ulike størrelser, så kanskje var det en skomaker som arbeidet i dette området?

Underarmsbeskyttere (se figur 6 og 7) ble benyttet i forbindelse med bueskyting for å forhindre at buestrengen gjorde skade på underarmen. Det er kun funnet to slike armbeskyttere tidligere i Follobaneprosjektet. Se blogginnlegg om det ene her.

6 ArmbeskytterUtside
Figur 6: Utside av underarmsbeskytter. Gjenstanden er forsterket med en treskinne som er sydd fast med et annet lærstykke.
7 ArmbeskytterInnside
Figur 7: Innside av underarmsbeskytter. Lærflappene viser hvordan gjenstanden har vært festet rundt bueskytterens arm.

 

Skrevet av Mari Dyrstad Hartvigsen

Mari var også aktuell som forrige ukes «ukas arkeolog».