– Vi graver i de norske middelalderbyene.
Søk

17. desember – UrbanWATCH

Infiltrasjon av overvann i byene redder kulturlag og trefundamenter under stående bygninger, samtidig som det sparer miljøet og kommunekassen for stadig større utbygging av kloakkledningene. UrbanWATCH-prosjektet finansiert av Norges forskningsråd jobbet med dette temaet 2012-2015. Det er implementert på Bryggen i Bergen, og det foreligger forslag til å gjøre tilsvarende i Oslo. Det kan defineres…

16. desember – Kirkeparken i Tromsø

I år har kirkeparken i Tromsø fått et ansiktsløft, noe som har betydd omfattende graving i kulturminnet, Tromsø gamle kirkested (ID 132051), hvor kildene (Håkon Håkonsenssaga) forteller at det har vært kirke tilbake til midten av 1200-tallet. Den største funnkategorien har vært intakte graver, totalt 65, ellers har det…

15. desember – Toromsstua i Tønsberg

Skrevet av Gorm Seljeseth og Karen Langsholt Holmqvist Tidligere i høst gravde arkeologene frem en toromsstue fra 1200-tallet i Tønsberg. Stua lå plassert med kort avstand til Lavranskirken mot sørvest og Peterskirken mot sørøst. Utgravningen foregikk i utkanten av middelalderbyen Tønsberg, nærme området til byens håndverkere nordøst i byen. I det nordvestre hjørnet i huset…

14. desember – Agatperlen fra Bergen

Skrevet av Ingrid Rekkavik I april i år dukket det opp en perle på utgravningsfeltet utenfor Kong Oscars gate 22 i Vågsbunnen i Bergen. Perlen kom fra et lag som er løst datert til ca. 1600 og som inneholdt flere tøyfragmenter, vareplomber av bly og annet som tyder på at det her hadde ligget en…

10. desember – En gullring fra Bergen

I mai 2017, på et lite område som ble gravd ut i forbindelse med bossnettutbyggingen i Kong Oscars gate, gjorde arkeologer fra NIKU et unikt funn.   Det var en høymiddelaldersk gullring, intakt med en ametyst som smykkestein.   Hvem bar denne ringen på fingeren? En mulighet er at den tilhørte en biskop, eller en…

9. desember – EØS-prosjekt i Bulgaria

Ancient Sofia, profilsikrings- og restaureringsprosjekt ved vestporten til romertidsbyen Serdica, Ancient Sofia, Bulgaria. EØS-prosjekt gjennomført 2015-2017. Deltakere fra NIKU: Inge Lindblom, Kristine Ødeby & Vibeke Vandrup Martens. Prosjektet var et sosialt inkluderingsprosjekt med roma-befolkningen som utførte store deler av restaureringsarbeidet under oppsyn av arkeologer og konservatorer. NIKUs bidrag var…