Skrevet av Dag-Øyvind Engtrø Solem, Avdeling for Digital arkeologi

Fig. 1 - Dag-Øyvind fotograferer klosterruinen ved hjelp av drone. Foto: Chris McLees.
Fig. 1 – Dag-Øyvind fotograferer klosterruinen ved hjelp av drone. Foto: Chris McLees.

I år har NIKU skaffet seg to flotte droner for dokumentasjonsarbeid, og etter kurs og mye trening fikk vi gjennomført det første droneoppdraget denne uken. Riksantikvaren har bestilt dokumentasjon av området rundt klosterruinen på Tautra i Frosta kommune, så Chris McLees og Dag-Øyvind Solem tok med seg en av dronene samt et vanlig kamera for å kunne ta bilder både fra bakken og fra lufta.

Over 400 bilder fra lufta

Vi var heldige med at det både var opphold i regnet og få besøkende en stund, og fikk tatt alle bildene vi trengte i løpet av en time.

Ved hjelp av appen DroneDeploy ble det først tatt ca 400 bilder fra 70 meters høyde, for å dekke hele området som skulle dokumenteres.

Fig. 2 - En 3D-modell av klosterruinen og området rundt, laget ved hjelp av bildene vi tok i felt (markert med hvite trekanter). Snapshot fra RealityCapture.
Fig. 2 – En 3D-modell av klosterruinen og området rundt, laget ved hjelp av bildene vi tok i felt (markert med hvite trekanter). Snapshot fra RealityCapture.

Deretter ble det tatt like mange bilder i et mindre område rundt klosterruinen fra 25 meters høyde, for å dekke dette området ekstra godt.

Til slutt tok vi ca hundre bilder fra bakkenivå med vanlig kamera, slik at vi kunne lage en 3D-modell av selve klosterruinen. Vi er veldig fornøyd med resultatet, og ser fram til neste oppdrag!

3D-modell med landskapet rundt:

 

3D-modell av bare klosterruinen: