Ancient Sofia, profilsikrings- og restaureringsprosjekt ved vestporten til romertidsbyen Serdica, Ancient Sofia, Bulgaria. EØS-prosjekt gjennomført 2015-2017. Deltakere fra NIKU: Inge Lindblom, Kristine Ødeby & Vibeke Vandrup Martens.

Ancient Sofia

Prosjektet var et sosialt inkluderingsprosjekt med roma-befolkningen som utførte store deler av restaureringsarbeidet under oppsyn av arkeologer og konservatorer.

NIKUs bidrag var ekspertise i profilsikring og deltakelse i arkeologisk undersøkelse av Western Gate of Serdica samt St. Sofia Basilica.

Foto: VVM/NIKU 2017.