Ved hjelp av ulike isotopanalyser studeres kosthold og geografisk forflytning knyttet til enkeltindivider, med fokus på eventuelle endringer i løpet av livet.

Isotoper er variasjoner av samme grunnstoff, og forekomsten varierer mellom ulike matkilder og mellom geografiske steder. På denne måten kan vi se hva folk har spist, hvor de kommer fra og eventuelt hvor maten deres kommer fra.

I NIKU forsker Elise Naumann på skjelettmateriale, blant annet fra de første fasene av Clemenskirkens kirkegård i Oslo.

Ved å bruke isotopanalyser vil hun sammen med andre forskere fra ulike fag-grener belyse de sosiale og strukturelle endringene de første generasjonene av byborgere både opplevde og bidro til, for eksempel hvorvidt de første borgerne kom langveis fra, og om ulike sosiale grupper som eksempelvis barn levde annerledes i byen enn de gjorde tidligere.