Skrevet av Ingrid Rekkavik

I april i år dukket det opp en perle på utgravningsfeltet utenfor Kong Oscars gate 22 i Vågsbunnen i Bergen. Perlen kom fra et lag som er løst datert til ca. 1600 og som inneholdt flere tøyfragmenter, vareplomber av bly og annet som tyder på at det her hadde ligget en slags systue/lagerbygg.

Perlen er stor og veldig vakker, og den var fasettert på en imponerende komplisert måte. Etter å ha konsultert med geologer fikk vi vite at den er laget av agat, men hvor den kom fra kunne ingen fortelle oss. Ingen vi spurte hadde noensinne sett noe lignende, verken når det gjaldt råmateriale, størrelse eller form.

Agatperlen

Perlen var et mysterium. Og etter noen fåfengte forsøk på å finne ut mer, ble den etter hvert liggende i oppbevaring. Vi hadde det travelt opptatt i felt, og plutselig ble det funnet enda mer spektakulære funn som overskygget den vakre perlen helt.

I oktober var det på tide å gjøre noen friske forsøk. Et gjennombrudd kom endelig da jeg ved en tilfeldighet Googlet jeg meg frem til en liten by i Tyskland. Idar-Oberstein, fant jeg ut, er kjent over hele Tyskland som die Schmuckstadt – smykkebyen.

Smykkebyens historie begynte for over 500 år siden, og var grunnlagt i Idar-Obersteins naturlige forekomster av agat og andre halvedelsteiner. Ved hjelp av vannkraft og møller med store kvernehjul i sandstein utviklet byen allerede på 1500-tallet sofistikerte teknikker og en blomstrende industri. Etter hvert ble Idar-Oberstein hele Europas senter for smykkeindustri.

Kan dette være opprinnelsesstedet til perlen? Det er vanskelig å si noe sikkert, men flere ting tyder på det. Selve råmaterialet er ikke veldig vanlig i Europa, men det finnes i disse fargene sør i Tyskland. Idar-Oberstein ligger ved en elv som har utløp i Rhinen, som igjen fører ut i Nederland. Flere andre gjenstander fra samme lag som perlen har også påvist handelsforbindelser til tyske og nederlandske byer. Har perlen kommet til Bergen gjennom hollandsk, eller kanskje tysk, detaljhandel?

Handel med dekorative perler var storindustri i deler av Europa i mange hundre år. Det er beregnet at over 100 millioner agatperler ble produsert i Idar-Oberstein mellom 1830 og 1980. I stor grad ble disse brukt i handel med Afrika, noe som også gjenspeiles i alternative kallenavn på slike perler – “Trade Beads”, “African Trade Beads”, “African Money” og “Slave Beads”. Men for vår perle tok ferden en annen vei, og har nok neppe hatt noe med den handelen å gjøre – heldigvis.