Det er 11. desember 1658, siden mai har Trondheim vært besatt av svenske tropper. Ved freden i Roskilde 26. februar dette året måtte Danmark-Norge avstå hele Trøndelag til Sverige. Den 10 mai ble Trøndelag offisielt overrakt til de nye svenske styresmaktene.

Danmark-Norge var ikke villige til å gi fra seg områdene de måtte avstå etter freden i Roskilde så lett. Allerede i august 1658 utarbeidet Jørgen Bjelke, som var overkommandant over de norske styrker i Norge, en krigsplan om å jage svenskene ut av Trondheim. Store styrker ble sendt mot Trondheim, og troppene gikk i land i Korsvika på Lade 28. september 1658 og beleiringen ble innledet 3 oktober. Under beleiringen deltok minst 3000 norske soldater som helt omringet byen med sine stillinger hvor de hadde opptil 48 kanoner. I tillegg lå tre danske skip med sine kanoner ute ved Munkholmen. Inne i byen var det mangel på ammunisjon, krutt og ved, i tillegg var mange av de svenske soldatene syke. De norske styrkene holdt en stadig beskytning av byen under beleiringen, flere hus brant ned eller ble ødelagt.

 

Under utgravningene i Munkegata og i Kongens gate i år har vi funnet flere utbrente kjellere. Disse trodde vi var ødelagt i bybrannen i 1681, men i to av disse har vi funnet kanonkuler. Var disse blitt ødelagt under beleiringen? De norske beleirerne brukte nemlig rødglødende kanonkuler under beleiring for at beskytningen av trebebyggelsen skulle være mer ødeleggende.

Særlig kanonkulen som ble funnet i år kan tenkes å stamme fra beleiringen ettersom den ble funnet inne ved den brente veggen av en kjelleren. Man kan lett se for seg at en rødglødende kanonkule som endte opp der ville satt fyr på et hus bygd av tre.

På denne dagen i 1658, 11. desember, overgav de svenske troppene i Trondheim seg. Trondheims borgere fikk den julegaven mange verden over ønsker seg, fred og frihet.

Videre lesing

Store Norske leksikon – Carl Gustav krigene 1657-1660

https://snl.no/Norsk_forsvarshistorie#-CArl_gustav-krigene_1657%E2%80%931660

 

NIKUs arkeologiblogg -En nedbrent kjeller, en kanonkule og en ovn med årstallet 1658

https://arkeologibloggen.niku.no/en-nedbrent-kjeller-en-kanonkule-og-en-ovn-med-arstallet-1658/»