I mai 2017, på et lite område som ble gravd ut i forbindelse med bossnettutbyggingen i Kong Oscars gate, gjorde arkeologer fra NIKU et unikt funn.

 

Det var en høymiddelaldersk gullring, intakt med en ametyst som smykkestein.

 

Hvem bar denne ringen på fingeren?

En mulighet er at den tilhørte en biskop, eller en annen høytstående geistlig. Ametyst var nemlig mye brukt blant kirkens menn i høymiddelalderen, og hadde kallenavnet biskopsstein. Steinen ble tillagt visse egenskaper i folketroen, slik som beroligende virkning og ro til fromhet.

 

Ringen er på 23 karat gull, og den gikk muligens tapt for den opprinnelige eieren under en brann.

 

 

Gullringen vises fram på Bryggen museum i Bergen, og vi har tidligere skrevet om funnet her.

Av Rory Dunlop og Ingrid Rekkavik