Fly fra Airborn Technologies. Magnetometer festet ytterst på flyvingene
Fly fra Airborne Technologies. Magnetometer festet ytterst på flyvingene

Dette er første gang flybårent magnetometer brukes på arkeolgisk registrering her i landet. Spørsmålet er i hvilken grad et flybårent magnetometer kan bidra til en bedre fjernmålingsbasert kartlegging av kulturminner i skog? Håpet er at magnetometeret skal registrerer «magnetiske spor» etter slagghaugene fra jernvinneanleggene, dette selv om de ligger under markoverflaten.

Undersøkelsen gjøres i 50 meters høyde, og det vil kartlegges et ca. 20 km2 stort skogsområde i Elverum. Slagg er svært magnetiske og vil derfor trolig egne seg godt i et forsknings- og utviklingsprosjekt som dette. Jernvinneanlegg kan være vanskelige å oppdage når man tar seg frem i skogsområder til fots. Dette krever dyktige og erfarne arkeologer, og ofte er anleggene godt overtorvet ute i marka. Hvis det viser seg mulig å påvise disse fra fly, vil det åpne for en mer effektiv og grundig kartlegging av kulturminner i skog og mark.

Bruk av geofysiske instrumenter som georadar og magnetometer begynner å finne fotfeste i norsk arkeologi og anvendes i stigende grad til å finne arkeologiske spor som ligger skjult under bakken. Nå er det tid for å teste ut om slik kartlegging er mulig fra lufta. NIKU har siden 2005 satset på FoU-arbeid knyttet til flybåren laserskanning (lidar). De første prosjektene ble gjennomført i samarbeid med Skog & Landskap samt Hedmark fylkeskommune. Disse prosjektene var de første hvor denne teknikken ble brukt til arkeologiske formål i Norge – og blant de første i Europa. Siden har NIKU gjennomført en rekke prosjekter – både oppdragsprosjekter og FoU-prosjekter og samarbeider bl.a. med Skog & Landskap om et prosjekt: «Kulturminner, lidar og skogbruk».

De gode resultater som er oppnådd ved bruken av lidar til påvisning av kulturminner i skog, har medført at det nå er flere norske aktører (spesielt regional kulturminneforvaltning) som har begynt å ta i bruk lidar i sitt arbeid med forvaltning av kulturminner. NIKU satser fortsatt på lidar som fjernmålingsmetode og ønsker stadig å se på nye muligheter for å bruke lidar-data og andre typer fjernmålingsdata innenfor et stadig bredere spekter. Her kommer det internasjonale nettverk som vi har bygget opp rundt lidar og andre typer fjernmåling til god nytte. NIKU deltar i et internasjonalt forskningsprosjekt med fokus på bruk av nyere teknologi i arkeologien, det såkalte LBI-prosjektet. Innenfor dette samarbeidet har det altså nå dukket opp en mulighet for å videreutvikle bruken av fjernmåling til også å omfatte flybåren magnetometer.

IMG_00002047

Det overordnede formålet med prosjektet er å teste ut anvendeligheten av flybåren magnetometer til arkeologisk registrering. Dette har ikke vært gjort tidligere og gjennomføringen av et slikt prosjekt vil ha preg av pionerarbeid. Det østerrikske flyselskapet Airborne Technologies har spesialisert seg i fjernmåling og ligger i front på dette tema internasjonalt. Airborne Technologies har siden 2012 vært partner i LBI-prosjektet fordi de satser sterkt på FoU-arbeid i tillegg til den kommersielle driften.

Uttestingen gjennomføres som et samarbeidsprosjekt mellom Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU), Norsk institutt for skog og landskap samt Hedmark fylkeskommune. Muligheten for å gjennomføre dette skyldes NIKUs deltakelse i det internasjonale forskningsprosjektet LBI – The Ludwig Boltzmann Institute for Archaeological Prospection and Virtual Archaeology. Det østerrikske flyselskapet Airborne Technologies, som også er partner i LBI-prosjektet, har spesialisert seg på å gjøre fjernmålingsbaserte oppdrag for arkeologer og skal foreta selve datainnhentingen.

Les mer om Flybåren laserskanning til bruk i forskning og til forvaltning av kulturminner og kulturmiljøer:

Laserskanning fra fly.

LBI – The Ludwig Boltzmann Institute for Archaeological Prospection and Virtual Archaeology.

Airborne Technologies.

Våre samarbeidspartnere i LBI-prosjektet:

The Ludwig Boltzmann Institute for Archaeological Prospection and Virtual Archaeology (archpro.lbg.ac.at) is based on an international cooperation of the Ludwig Boltzmann Gesellschaft (A), the University of Vienna (A), the Vienna University of Technology (A), ZAMG-the Austrian Central Institute for Meteorology and Geodynamic (A), the Province of Lower Austria (A), RGZM-the Roman-Germanic Central Museum Mainz (D), RAÄ-Swedish National Heritage Board (S), IBM VISTA-University of Birmingham (GB) and NIKU-Norwegian Institute for Cultural Heritage Research (N), ABT-Airborn Technologies

SurveyAircraft1-2