Felt fra lift med brolegning

 

Til venstre steinkjeller. Til høyre borddekker fra 1300-t.

Utgravningene for Follobanen like syd for Bispegata pågår innenfor spunten og interessante levninger dukker opp. Det graves fortsatt i den nordlige delen, nord for en murt kjeller fra rundt 1600. I området har det i flere nivåer vært trebrolegninger, trolig fra gårdsplasser inne i bygårder. I den østre delen har det stått en laftebygning. Deler av den har hvilt på nedgravde trestabber. Dette var en vanlig måte å fundamentere trebygninger på i høymiddelalderen. Bygningen er fra 1300-tallet, men det er ved siden av gravd ned til 1200-tallslag, bl.a. et lag med never. Dette kan være fra et demontert torvtak, men kanskje heller isolering i bunnen av lag med gjødsel og kvist fra bartrær. Never var ofte brukt som isolasjon. Bevaringsforholdene i kulturlagene er stort sett meget gode, og det lukter møkk og ufullstendig nedbrutt organisk materiale.

I nordkanten av feltet har det vært gravd ned en laftekum. Den kan være fra 1500-tallet. Det var påbudt å ha kummer, tønner eller brønner med vann pga brannfaren.

Laftestokk på fundamentstabber
Laftestokk på fundamentstabber