– Vi graver i de norske middelalderbyene.
Søk

Et glimt av Romsdalens mange skjulte skatter

I mai i år gjennomførte vi geofysiske undersøkelser langs E136 i Romsdalen som en del av FoU-prosjektet Arkeologi i veien? i regi av Statens Vegvesen. I løpet av de to ukene vi var der undersøkte vi 6 områder på til sammen ca. 30 hektar med motorisert georadar, altså kan vi dekke over ca. 3 hektar (30 mål) per dag. Vi er nå inne i den siste fasen av den mest tidkrevende delen av jobben, der vi prosesserer, analyserer, visualiserer og tolker dataene.

Her er noen smakebiter av de spennende resultatene vi har fra Romsdalen:

test5

Langhaug registrert i georadardataene. Den lineære anomalien som krysser området fra nordvest mot sørøst er en registreringssjakt som har gått like klar av det arkeologiske anlegget. Gravhaugen er ca. 20 m lang og 7 m bred.

Hus i georadardata
Bosetningsspor. Legg merke til det stolpebygde langhuset i den nordøstre delen av området. I den søndre delen av området kan vi se en rekke svarte, sirkulære strukturer. Dette er sannsynligvis kokegroper.
Gravfelt i georadardata
Gravfelt med en håndfull gravhauger. Gravhaugene er pløyd vekk og kan ikke sees på overflaten. Det vi ser i georadardataene er restene etter fotgrøftene som en gang har omsluttet haugene.

 

Lars Gustavsen

2 Comments
  1. Turid BN

    14. september 2016 15:10

    Gratulerer med fantastiske resultater! Hvor tidkrevende er dette sammenlignet med dagens fysiske forundersøkelser? Ser dere for dere at enkelte forundersøkelser kan erstattes helt med ikke-ødeleggende metoder som georadar?

  2. Lars, NIKU

    20. september 2016 23:25

    Hei Turid! Som nevnt kan vi dekke over ca. 30 mål per dag, noe jeg tror selv en godt erfaren gravemaskinfører ville ha hatt problemer med… Jeg tror det er urealistisk å tenke seg at konvensjonelle metoder kan erstattes helt med ikke-ødeleggende metoder. I alle fall per i dag. Jeg tror nok heller det gir mer mening å tenke seg at disse metodene gir tilleggsinformasjon som igjen kan styre de konvensjonelle inngrepene. Når det er sagt, ser vi jo også at disse teknologiene og metodene har sett en betraktelig utvikling de siste 10 årene, og hvis det fortsetter slik skal en ikke se bort fra at de en dag helt kan erstatte vanlige undersøkelser.

Leave a Comment