I mai i år gjennomførte vi geofysiske undersøkelser langs E136 i Romsdalen som en del av FoU-prosjektet Arkeologi i veien? i regi av Statens Vegvesen. I løpet av de to ukene vi var der undersøkte vi 6 områder på til sammen ca. 30 hektar med motorisert georadar, altså kan vi dekke over ca. 3 hektar (30 mål) per dag. Vi er nå inne i den siste fasen av den mest tidkrevende delen av jobben, der vi prosesserer, analyserer, visualiserer og tolker dataene.

Her er noen smakebiter av de spennende resultatene vi har fra Romsdalen:

test5

Langhaug registrert i georadardataene. Den lineære anomalien som krysser området fra nordvest mot sørøst er en registreringssjakt som har gått like klar av det arkeologiske anlegget. Gravhaugen er ca. 20 m lang og 7 m bred.

Hus i georadardata
Bosetningsspor. Legg merke til det stolpebygde langhuset i den nordøstre delen av området. I den søndre delen av området kan vi se en rekke svarte, sirkulære strukturer. Dette er sannsynligvis kokegroper.
Gravfelt i georadardata
Gravfelt med en håndfull gravhauger. Gravhaugene er pløyd vekk og kan ikke sees på overflaten. Det vi ser i georadardataene er restene etter fotgrøftene som en gang har omsluttet haugene.

 

Lars Gustavsen