– Vi graver i de norske middelalderbyene.
Søk
Author:

Sunniva Halvorsen

Et ildfarlig produksjonsområde

Utgravningen på Anders madsens gate er nå inne i sin trettende uke, og nå begynner det å se riktig så spennende ut i felt 3. Vi har nå avdekket ned til et nivå hvor vi finner rester av et produksjonsområde. Dette passer godt med de forventningene vi hadde til området før utgravningen. Det er svært…

Dateringssvar, og en badestamp (?) – Utgravning på Anders Madsens gate, Tønsberg

Utgravningen er inne i sin fjerde uke, og nå er det avdekket middelalderlag i store deler av utgravningsområdet. Det har også vært en god del moderne forstyrrelser, slik forundersøkelsene viste at vi kunne forvente. De etterreformatoriske lagene blir fjernet relativt raskt, men når det dukker opp spesielle saker må vi stoppe opp og dokumentere litt.…

Hvor er NIKU-sykkelen nå? (5)

I dag har vi vært en tur på Storgaten 51, der de holder på å realisere «Reguleringsplan for Storgaten 51 i Tønsberg med reguleringsbestemmelser», vedtatt i Tønsberg bystyre 21.5.14. Flere tiltak skal gjennomføres, og NIKU skal være med på noen av dem. I dag overvåker vi graving for fundamentpeler. Terrenget skal heves med 50 cm…

Hvor er NIKU-sykkelen nå? (4)

Denne uken er vi på Baglergaten 2, på parkeringsplassen foran Politihuset. Her skal det gjøres geotekniske grunnundersøkelser i forbindelse med at det arbeides med å realisere planer om nybygg på eiendommen. Grunnteknikk AS kartlegger grunnforholdene i området, og da er NIKU med for å kartlegge kulturlagsforholdene. Opplysningene om grunnforholdene vil kunne danne grunnlag for valg av…

Hvor er NIKU-sykkelen nå? (3)

Denne uken graves det på Storgaten 15, hvor det skal oppføres et nybygg. Den delen av eiendommen Storgaten 15 hvor det planlegges oppføring av nybygg er i dag ubebygd og fungerer som privat parkeringsplass. Her blir tomten gravd ut under arkeologisk overvåkning. Eiendommen ligger noe i utkanten av bykjernen i middelalderen, like øst for Olavsklosteret…

  • 1
  • 2