Utgravningen på Anders Madsens gate er nå inne i sin sjette uke. Etter mye nedbør og vanskelige graveforhold har vi endelig en periode med fint vær, og begynner å få god oversikt over lagene. Foreløpig har vi holdt oss mest i det vi kaller felt 2, men fra neste uke skal vi grave felt 2 (øvre del) og felt 3 (nedre del) parallellt.

IMG_1957
Oversikt over felt 2, der vi har gravd mest til nå

Nå har vi også fått på plass telt til beskyttelse mot vær og vind, så vi er forberedt på mer uvær. Arkeologihøsten skal bli lang og spennende. Planen er jo å være i felt fram til 18. desember.

IMG_1976
Teltene er på plass, de skal settes over de feltene arkeologene til enhver tid jobber på

Utgravningen på felt 2 har tildels bekreftet våre teorier om at dette har vært dyrket mark og beitemark. Men i den sydlige delen av feltet er det en noen spennende brannlag som viser at det også har vært andre typer aktivtet her. Lagene ser ut til å være konsentrert i et bestemt område, og kan muligvis ha en relasjon til en steinrekke som går langs den sydlige kanten av feltet. Om dette er rester av et husfundament eller noe lignende vet vi foreløpig ikke, men vi er svært spent. Vi har også observert en større helle i samme høyde, og gleder oss til å finne ut hva som har ligget her.

IMG_1993
Brannlaget kan sees både i profil og i flate
IMG_1992
Stratigrafien i profilen visert at her er det flere spennende lag.
IMG_1962
Arkeologene diskuterer, avgrenser, måler inn og fjerner lagene fortløpende
IMG_1994
Arkeolog Monica Svendsen undersøker lagene inn mot steinrekka i sydkant av feltet. Er det fra et husfundament?
IMG_1969
Feltleder Lars arbeider med den kompleklse stratigrafien syd i feltet. Legg merke til steinrekken på kanten av området.

I den nordlige delen av felt 2 ser det foreløpig ut til at vi har en enklere lagrekkefølge. Etter å ha fjernet et par lag nærmer vi oss her det dyrkingslaget vi har fått datert til 10o0-tallet. Det har vært en del dyrebein i lagene, litt keramikk og et par bryner.

IMG_1996
I nordre del av felt 2 er lagrekkefølgen enklere. Snart er vi nede på dyrklingslaget fra 1000-tallet.
IMG_1997
Arkeologene snakker stadig med skuelystne forbipasserende.
IMG_1999
Funnansvarlig i felt er Linda Åsheim. Her har hun samlet en liten haug dyrebein i krafsebrettet.
IMG_1959
Slottsfjellsmuseet lånte ut sin konservator, Cecilia Gustavsen, til oss for tre uker. Nå er hun tilbake på kontoret på museet, inspirert til å gjøre Slottsfjellsmuseet til et ENDA bedre middelaldermuseum.

En arkeologisk utgravning i middelalderby gir som regel mange spennende funn. Nå har vi også begynt å få litt å skryte av her på Anders Madsens gate. En liten titt i funnlageret avslører at det er funnet en hel del keramikk, ganske mange jernting (for det meste nagler, tror vi, det meste er jo veldig rustent og vanskelig å identifisere uten røntgen), og en god del ting i stein. Også har vi noen få finere metallsaker.

IMG_2024
Vi har noen godbiter på lager. Men det er fortsatt mer plass på funnlageret..
IMG_2020
En riktig godbit er denne lille ringen, i en bronselegering. Vi er usikre på om det er en liten ringnål eller en fingerring.
IMG_2009
Det er funnet flere biter av baksteheller. Kan det være at bakerne holdt til litt utenfor bysentrum, på grunn av brannfaren?
IMG_2015
Et lite nålebryne
IMG_2008
Kjerringrokkhjul – dette stammer trolig fra en type drill. Er det spor av trehåndverkere på feltet?
IMG_2004
Et vevlodd. Disse holdt renningen i veven spent.
IMG_2017
Det er funnet flere bryner, her er et av dem.