Utgravningen på Anders Madsens gate i Tønsberg beveger seg nå inn i sin tredje uke. En del tid har gått med til å fjerne overliggende moderne lag og nyere bygningsrester, men nå begynner vi å se utstrekningen på middelalderlagene i øvre del av feltet. Den voldsomme nedbøren forrige uke gjorde at vi var forsiktige med å åpne for store områder, så fokuset har vært på å avdekke og avklare lagene i det øverste området. Denne uken skal vi begynne på nedre del av utgravningsområdet, hvor vi vet at de tykkeste middelalderlagene befinner seg.

IMG_1856
Feltleer Lars Haugesten og arkeolog Linda Åsheim renser fram middelalderen

To profiler har blitt åpnet i det øvre området. Den øverste i form av en smal prøvesjakt, og den nederste stod igjen da vi fjernet den dype betongkjelleren som nesten deler feltet i to. Ved å studere lagene i profil kan vi fastslå at vi i det øvre området har kulturlag som er 40 – 50 cm tykke. Dette samsvarer med resultatene fra prøveboringene her i 2009. Det spennende er dermed å finne ut hva disse lagene inneholder. Foreløpig har vi ikke gjort så mye gjenstandsfunn, men middelalderlagene ser ut til å inneholde mye dyrebein. Det er også funnet skår av en krukke i svartgods, noen jernnagler og en pinsett i noe som ser ut som en kopperlegering.

IMG_1848
Arkeolog Katrine Fimreite undersøker et middelalderlag

I tillegg er det funnet flekker av kalkmørtel, noe som har gjort at vi spekulerer i om området kan ha vært i bruk under byggingen av de nærliggende sten- og teglbygningene, så som Peterskirken og Lavranskirken.

IMG_1844
Kalkmørtel ligger flekkvis i lagene. Kan det ha vært en byggehytte i nærheten? Var det her de laget til mørtel? Spekulasjonene går høyt på feltet.

Det er også framkommet et lag som ser ut til å bestå av veldig organiske rester. Kanskje er det rester av dyremøkk, som kan vitne om at det har gått dyr på beite her? Det blir spennende å avdekke lagene litt etter litt. En steinrekke gir håp om at det kan dreie seg om et bygnngsfundament, men foreløpig har vi ikke spor av tydelige strukturer. Likevel ser vi  at dette har vært et aktivitetsområde. Etterhvert som stadig mer blir avdekket håper vi å få et bedre bilde av hvilke aktiviteter det dreier seg om.

IMG_1845
Oversikt over det avdekkede området

Det som er ekstra spennende denne uken er at vi har sendt inn en dateringsprøve på det nederste laget fra profilen i prøvesjakten. Der var det et mulig dyrkningslag, som representerer den eldste utnyttingen av den øvre del av feltet. For å kunne legge en god strategi på videre graving av området, har dateringen av prøven fått en høy prioitet. Analysesvaret håper vi å få i løpet av uken!