Denne uka har det virkelig kommet fram noen fine og spesielle funn fra utgravningen vår i Anders Madsens gate. Det mest fascinerende funnet er en liten gjenstand, som trolig er laget av horn. Vår første tolkning er at dette er en liten fløyte. Den er ca. 6 cm lang, og litt bredere i den ene enden enn i den andre. I åpningen øverst ser vi at den er hul, men i den andre enden er det to hull. Et hull tvers over i øvre del av gjenstanden ligner på luftehullet de fleste tradisjonelle fløyter har. I øvre del er det også to hull på hver side. Vi tenker at dette enten er fra en snor som fløyten har hengt i – eller så er det festehull for noe annet. Kanskje er dette et munnstykke på en lengre fløyte? Vi blir glade for innspill, kanskje noen har sett noe slikt før?

IMG_0265
Sett ovenfra, legg merke til luftehullet. Ser det ikke veldig ut som en fløyte?
IMG_0266
Sett fra siden. Her sees luftehullet og et av de to hullene i den ene enden. Er det et munnstykke eller er det for å henge en snor i?
IMG_0267
Bildet prøver å vise at det er to løp i den bredeste enden. I den andre enden er det kun et løp.
IMG_0268
Er det en fløyte eller noe helt annet?

Dersom det er en liten fløyte er det kanskje en liten gutt eller pike som har brukt den til å lokke på dyrene sine? Det får vi nok aldri vite, men den er funnet i et område hvor vi tror det har vært dyrket mark og beite for dyr. Nå holder vi på å grave flere staurhull som kan tyde på at det har vært områder avgrenset med en slags inngjerding.

Personlige gjenstander gir en spesiell følelse av nærhet til fortidens mennesker. Denne uken fant vi et par kammer. Dette er personlige ting, som forteller oss om både hygiene og et ønske om å ta seg godt ut. Kammakeri var et av håndverkene man fant spor av da man gravde på Baglergaten 2 på 1980-tallet, så kanskje er den laget rett i nærheten?

IMG_0308
En kam sammensatt av flere deler. Legg merke til merkene etter bronsenitene som har holdt sammen kammen.

Vi fant også en annen type kam denne uken, en såkalt langtannet kam. Disse omtales ofte som vevkammer i arkeologisk literatur, men det er usikkerhet om hva disse egentlig ble brukt til. Flere forskere har påpekt at de ikke egner seg så godt hverken til å slå inn veftet i veven eller til å kjemme ull. Det er kanskje mer sannsynlig at også dette er en kam til å gre hår eller skjegg med.

IMG_0303

Denne uken har vi også tatt inn to små funnmysterier. Det ene ser ut til å være en nål i en kobberlegering. Den er kapslet inn i hard masse, og vi har valgt å ikke gjøre noe mer med den i felt, av frykt for å ødelegge noe fint.

IMG_0298
Hva er inni klumpen? En nål stikker ut av massene.

Den andre tingen håper vi kanskje noen har innspill på hva kan være? En klump av tre og metall ser ut til å være festet på en pinne. Hva kan det være?

IMG_0302
Tre og metall – hva er det?