Utgravningen er inne i sin fjerde uke, og nå er det avdekket middelalderlag i store deler av utgravningsområdet.

Det har også vært en god del moderne forstyrrelser, slik forundersøkelsene viste at vi kunne forvente. De etterreformatoriske lagene blir fjernet relativt raskt, men når det dukker opp spesielle saker må vi stoppe opp og dokumentere litt. Mandag 14. september hadde vi en slik anledning. Etter å ha tømt en nedgravning med moderne skrot, kom vi ned på noe artig! Nedgravningen gikk ned under middelalderlagene, så «våre» lag er borte i dette området. Men det viste seg at nedgravningen var laget for å sette ned en enorm trestamp, med diameter 2,1 m. Vi fant trebunnen, og noen stående staver, samt et tykt jernbånd som har sittet fast rundt bunnen. Jernbåndet viser at dette er en ting fra nyere tid. En tilsvarende tønnebunn fra nyere tid, dog i litt midre skala, ble funnet i nærheten. Vi tenker at her har det vært et område med håndverksproduksjon, og størrelsen peker mot en industriell skala. Har noe vært kokt eller lagt i bløtt her? I såfall, hva? Eller er det et vannreservoar, kornlager eller rett og slett en badestamp? Kanskje er det noen som vet og har hørt om dette?  Vi setter pris på innspill fra publikum!

IMG_1916
Moderne nedgravning tømmes med maskin, og en enorm tønne/stamp dukker opp.
IMG_1914
Det står igjen noen staver i profilveggen, og jernbåndet sees ved arkeologenes føtter.
IMG_1911
Trestamp fra nyere tid
IMG_1909
Når det dukker opp svært interessante og spesielle ting fra nyere tid tar vi noen bilder og måler det inn.

Vi har nå fått fram middelalderlag i det meste av feltet. Moderne grøfter og nedgravninger tømmes for å få en oversikt over hva som står igjen av automatisk fredede lag. I grøftekantene får vi gode profiler som forteller oss om lagene vi skal grave.

IMG_1905
Monica og Linda tømmer en grøft. Til høyre i bildet sees sjakten som ble gravd i 2012.

Under fremgraving av middelalderlagene i det nedre feltet dukket det opp en del av en steinmur. Vi er usikre på om den er fra middelalder, eller om den kan være etterreformatorisk. Men i lagene rundt gjør vi funn av middelalderkeramikk. Vi har også funnet flere middelalderteglstein og en glassert gulvflis. Et flott funn var et intakt Eidsborgbryne.

IMG_1897
Fremgraving av mur – er den fra middelalder?
IMG_1894
Det graves og diskuteres – hvilke lag er middelalder, hvilke er etterreformatoriske?

De gamle sjaktene fra 2012 blir tømt, og vi sammenligner med forundersøkelsens resultater.

IMG_1892
Prøvehull fra 2012 tømmes av Linda og Cecilia. Cecilia Gustavsen er konservator på Slottsfjellsmuseet, og utlånt til NIKU for å være med på gravningen. Vi er veldig glade for å ha så godt sammarbeid med vårt lokale museum.

Torsdag 11. september leide vi inn en metallsøker for å gå gjennom feltet vårt. Arne Schau fra Larvik har lang erfaring med metallsøking i arkeologiske kontekster.

IMG_1886
Metallsøk over øvre felt
IMG_1883
Metallsøk; vi merker ut hvor det finnes metall, og om mulig hvilken type.

I forrige blogginnlegg nevnte vi at vi har sendt inn en dateringsprøve for hastedatering. Dette var for å få en indikasjon på når det eldste laget er fra, slik at vi kan legge en strategi utfra dette. Endelig kan vi presentere svaret! Prøven fra det eldste laget i øvre del av feltet er 930, +/-  30 BP. Kalibrert alder er AD 1025-1165. Dette er en kjempespennende datering! Det viser at vi her har  tidligmiddelalderske lag. Forhåpentligvis kan dette kaste lys over den tidlige middelalderbyen. Intreressant nok kan vi se i profilene at det er minst to nedgravde strukturer under dette laget. Vi gleder oss veldig til å grave dette!