– Vi graver i de norske middelalderbyene.
Søk

Brønn på Loenga

I forbindelse med ny Follobane foregår det jernbanearbeider på Loenga.  Ved graving inntil Østfoldbanen støtte Jernbaneverkets entreprenør på godt bevarte laftestokker. NIKU ble varslet og maskingravingen stanset. Dette var et spennende funn i området sør for Alnaelva (elven ble lagt i kulvert gjennom Ekeberg i 1922 fordi jernbanen trengte arealene). Dette var i middelalderen utenfor…

En smie i gamlebyen

I Dronning Eufemias gate, «DEG 43», har vi de siste ukene gravd ut og dokumentert deler av en antatt smie. Funn av slagg, ulike emner og rester av jern og kobberlegeringer, samt mengder av kull og leire antydet tidlig at det kan ha foregått metallbearbeiding i den søndre delen av utgravningsområdet. Videre graving nedover lagene…

Dyrebein fra middelalderens Oslo

I den leireholdige grunnen i Bjørvika har arkeologene i Dronning Eufemias gate registrert mange funn fra middelalderen og tidlig ny tid. Foreløpig dateres funnene til perioden 1400-1600-tallet, og trolig kan de dypestliggende funnene dateres til andre halvdel 1300-tallet. Knokler fra storfe og hest funnet i de sjøavsatte massene. De er svært…

Pling i bollen

For arkeologene ved Dronning Eufemias gate ble en sliten trebolle til et stykke poesi. Sola kokte svetten ut av hjelmene og da bollen dukket opp av leira så man straks potensialet. Kanskje bollen hadde slukket øltørsten til en fordums bryggesjauer fra middelalderen? Den kunne saktens gjøre sammen nytten igjen. Ingen er tørstere enn bryggesjauere med…

Gleden i skåret

Utgravingen ved Dronning Eufemias gate har avdekket store mengder keramikkskår. Noen av disse har en fornøyelig bakgrunn. Et par keramikkskår stammer fra en såkalt Bartmannskrukke som var en populær drikkemugge på 1600-tallet. Våre skår er stemplet med Amsterdams byvåpen. Betegnelsen Bartmann kommer av det skjeggete ansiktet som preget muggene. …

Utgraving i Oslos eldste havnefront

Niku har begynt utgravingen lengst vest langs Bispegata, der den nye avenyen Dronning Eufemias gate skal anlegges. Eufemia av Arnstein giftet seg med hertug Håkon Magnusson i 1299 og de ble senere samme år kronet til Norges konge og dronning.  I møtet mellom Bispegata og Dronning Eufemias gate lokker gatenavnene med hint av historisk sus,…

En geofysisk gåte

I forbindelse med de geofysiske undersøkelsene vi gjennomførte i Larvik kommune, Vestfold i 2011, fant vi en merkelig struktur ved Berg gamle kirke på Brunlanes. Strukturen ligger i en liten forsenkning i landskapet drøyt 100m nord for kirka, på Bergselvas bredd. Den måler omtrent 30m i lengde og 25m i bredde orientert øst-vest, og selv…

På hengende håret….

På siste gravedag av grøften til varmesentralen på Torget, spratt det fram en kam fra under gravskjeen. Kammen kalles langtannskam og er laget av dyrebein. Øverst har den to hull som kan ha vært feste for et beslag eller som et slags oppheng. Denne kammen er et spesielt funn siden det er funnet så få…

På sporet av «stræti», middelaldergaten

Under gravingen på nedre del av Torvet er det avdekket flere trekonstruksjoner. Det begrensede området som skal graves ut, gir arkeologen både en spennende og utfordrende oppgave å tolke konstruksjonene som blir avdekket. Det kan jo både være rester etter bygninger eller trebrolegging av gate eller gårdsplass. Treverket bestod av to tilsynelatende separate deler av…

Funn av barneskjelett i kiste!

Nå er den tidligere omtalte skjelettgravingen på Torvet avsluttet for denne gang. Nok en brikke i Mariakirken og Tønsbergs historie! Det ble totalt funnet 5 graver, hvorav den ene var en barnegrav. Likkisten var bevart i form av skjøre trefibre, og inne i den lå det et skjelett av et nyfødt barn. Graven ble utgravd,…