levanger_3Små arkeologiske «tittehull» ned i undergrunnen i Levanger sentrum har gitt mye ny kunnskap om stedet fra vikingtida og fram til i dag. Resultatene var over all forventning – både for arkeologene og de innfødte.

levanger_1I løpet av noen korte uker i 2011 og 2012 gjennomførte NIKU i samarbeid med Nord-Trøndelag fylkeskommune en registrering av nyere tids kulturlag i Levanger sentrum. Arbeidet ble igangsatt som følge av Riksantikvarens vedtak om kulturmiljøfredning av Levanger sentrum samt kommunens reguleringsplanarbeid med det samme området.

levanger_2

http://www.niku.no/filestore/Publikasjoner/Oppdragsrapporter/NIKUOppdragsrapport211_2012.pdf