Denne alarmerende meldingen ble presentert for offentligheten i 1989 på en konferanse om kulturminnevernet. Fra Vestlandet ble det meldt at opptil 21 % av gravminnene var forsvunnet i løpet av en generasjon i enkelte kommuner. Skjedde det samme over hele landet? Hvem eller hva hadde skylda?

fornminner_1
Kreativ bruk av kulturminne. Foto: NIKU

Dette var opptakten til at Riksantikvaren satte i gang et prosjekt for å kartlegge tap og skade på kulturminner og ikke minst finne årsakene. I 1997 startet prosjektet «Fortidens minner i dagens landskap». NIKU fikk i oppdrag å kontrollere fornminnene i Skien, Trondheim og Tromsø. Etter den tid er prosjektet utvidet til å omfatte 16 kommuner spredt over hele landet. Pr. 2014 er alle kommunene besøkt 3 ganger. Rapport for alle kontrollene ligger som pdf-filer på NIKU`s hjemmeside: http://www.niku.no/no/publikasjoner/

fornminner_2
Kulturlandskap. Foto: NIKU

I 2002, 2007 og 2012 ble fornminnene i Sandnes kontrollert. Sandnes er en landbrukskommune men regnes som Norges hurtigst voksende by. Det forårsaker at både byutviklingen og intensiveringen i jordbruket må sees som truende for bevaringen av fornminnene (www.niku.no/filestore/Publikasjoner/NIKUTema44.pdf)