Utgravningene har avdekket konstruksjoner fra 1500-tallet og også eldre funn. Vi har funnet nordveggen i en steinkjeller hvor vestveggen ble dokumentert og fjernet i 1954. Den er antagelig fra rundt år 1600. Muren blir etter hvert renset frem. Nord for kjelleren er det eldre levninger, både av en trebrolegning i flere nivåer, antagelig en gårdsplass og av trebygninger. I lagene ligger en mengde gjenstander, særlig keramikkskår, og en god del dyrebein. Dette er søppel som beboerne har kastet på stedet, kanskje brukt som utjevning under gårdsplassdekkene. Funnene virker lovende for det videre arbeidet på feltet.

NIKUs mannskap i ferd med å grave frem trebrolegninger