Image

Utgravningsfeltet markert med rødt. Til venstre tegning av levninger fra Nordre tomters spor (1954) og «Klypen» (1887-9), til høyre Nordre felt utgravd i 1982-84. 

Sterkt forsinket har NIKU startet opp arkeologisk utgravning i et område i Gamlebyen hvor kulvert for ny Follobane skal legges. Feltet ligger inntil Bispegata like vest for Oslo torg og inntil Nordre tomters spor. Dette jernbanesporet ble anlagt i 1954-55, og det ble den gang funnet spennende levninger av middelalderens Oslo, bl.a. trebrolegning fra Bispeallmenningen og deler av trebygninger og et gårdsplassdekke. På det nye feltet vil vi trolig finne fortsettelsen mot øst av trebygninger og gårdsplassdekket og også av en steinkjeller fra 1500-tallet. Mye i området er blitt ødelagt av Loenga bro som ble anlagt her i 1961-2 og som ble revet i 1996, etter at Ekebergtunnelen var ferdig. Men vi håper det beste og har allerede konstatert at det ligger både kjellermur og kulturlag her.

Det er det samme mannskapet som har deltatt på undersøkelsene i det middelalderske havneområdet nederst i Bispegata som nå graver for Follobanen.  Undersøkelsene av de middelalderske tomtene og bryggene der er nå avsluttet for å gi plass for østligste del av Dronning Eufemias gate. Det gjenstår mye etterarbeid med dokumentasjon og undersøkelser av et særdeles spennende materialet som har kastet nytt lys over Oslos eldste havneanlegg. Det vil også bli arkeologiske undersøkelser i andre deler av Bjørvika i de kommende årene.

Image