Arkeologer fra Sametinget, Tromsø Museum og NIKU undersøker i disse dager en såkalt Gressbakketuft ved Bankgohppi innerst i Varangerfjorden. Målet er å undersøke bevaringsforholdene i disse særdeles viktige arkeologiske kulturminnene som finnes her i Finnmark.

Avfallsdyngen som nå undersøkes i Bankgohppi i indre Varanger kan fortelle oss mye om hva som stod på menyen for ca. 4000 år siden. Sjakta som undersøkes er full av både dyre-, fugl- og fiskebein. I tillegg har både skjell og snegler stått på menyen. Avfallet er kasta rett utafor døra på husene eller gammene som stod nede ved fjorden . Av skjell har de spist både blåskjell, kamskjell, hjerteskjell og det vi ofte kaller «griseskjell».

Ryggvirvler-001 Sneglehus-001 Ulike dyrebein-001 Kuskjell-001