Skrevet av Gorm Seljeseth

Under utgravningen på Anders Madsens gate 3 i Tønsberg tidligere i høst, måtte arkeologene klø seg i hodet da en flintøks ble funnet i et kraftig brannlag i et middelalderhus.

Tordenkilen fra Tønsberg

Øksa som ble funnet er en tynnakket flintøks som blir datert til tidligneolitkum (3900-3350 f. Kr.) eller mellomneolitikum A (3350-2800 f. Kr.), altså første halvdel av jordbrukssteinalderen i Skandinavia.

Det var knyttet mye overtro til slike gjenstander i middelalderen, og det er først nå i moderne tid vi vet at en flintøks av denne typen er laget av mennesker, og ikke gudeskapt.

Biskopen i Renne, Marbodius (ca. 1035-1123), hadde stor betydning for hvordan disse tordenkilene ble tolket i middelalderen (Høiris 2015). Han redegjør i diktform i Boken om stein:

Når stormen slippes løs i et himmelsk raseri

Og lynene konstant farer våre hoder forbi

Når horisonten er fullstendig opplyst av lyn

Faller det til tider fra et hull i sky’n

En sten som grekerne ceraunia kaller

Den velsigner ham, i hvis hender den faller

Hvis vi bærer den på oss og lever kysk den nytter

Mot himmelens ild på hus og mark den beskytter

Når vi reiser til sjøs på floder og havet med brus

Har vi intet å frykte fra stormenes sus

Ei heller i blodige slag eller annet vi gjør fordi

Den alltid, denne perle, er vår lykkes garanti

Den fyller søvnen med drømmer så skjønne og brave

Man kjenner to slags, de har hver sin farge

Den ene fra Tyskland, den ligner krystall

Den andre av pyritt er fra Portugal

De tyske nyanser er brune og blå

Ei frykter ildfargens spaniere overgrep rå

Fortvilelsen må ha vært stor da brannen allikevel rammet…

 

Kilder og videre lesning:

Høiris, Ole 2015: Om tordenkiler, stenøkser og uddøde dyr. I KUML 2015, s. 9-48. Årbog for Jysk Arkæologisk Selskab. I kommission hos Aarhus Universitetsforlag, Aarhus.

Johanson, Kristiina 2009: The changing meaning of ‘Thunderbolts’. Folklore nr. 8. Elektronisk tidsskrift, netudgave: http://www.folklore.ee/folklore/vol42/johanson.pdf

Reitan, G. 2005. Neolitikum i Buskerud. Skikk, bruk og erverv i et langtidsperspektiv. Hovedfagsoppgave i arkeologi. Universitetet i Oslo.