– Vi graver i de norske middelalderbyene.
Søk
Month:

august 2013

Spyd eller pil?

Skiferspissen er ikke ferdig og ble funnet i møddingen til Gressbakkentufta som ble undersøkt i Bankgohppi i Nessbey kommune denne uka. Kanskje ikke emnet var godt nok, eller kanskje var det ikke tid til å gjøre ferdig redskapen før jegerne skulle videre. Emnet er i en lokal skifer fra Varanger og har ligget i jorda…

Båtvraket renset frem

Båtvraket viste seg å være bevart i hele sin lengde, og de underste delene, kjøl, bunnstokker (nederste del av bandene – spantene) og de underste hudbordene ligger på plass.  Forut er det en forlengelse av kjølen, et krumt stykke som kalles lot. I dette stykket var stevnen festet. Også deler av akterstevnen var bevart med…

Steinaldermeny

Arkeologer fra Sametinget, Tromsø Museum og NIKU undersøker i disse dager en såkalt Gressbakketuft ved Bankgohppi innerst i Varangerfjorden. Målet er å undersøke bevaringsforholdene i disse særdeles viktige arkeologiske kulturminnene som finnes her i Finnmark. Avfallsdyngen som nå undersøkes i Bankgohppi i indre Varanger kan fortelle oss mye om hva som stod på menyen for…

Båtvraket er nesten helt gravd frem

Tidligere antagelser om båtvraket ser ut til å være riktige. Det er ganske kraftig ødelagt av laftekassen over. Den har presset deler fra hverandre og gjort at de i noen tilfeller er brukket og helt helt ute av stilling. Det gjelder f.eks. kjerringa, stokken som har ligget over kjølen og holdt bandene på plass. Oppe…

Dagens funn:

Beinfragment med ornamentikk, foto: NIKU Dagens funn fra Baŋkgohppi  ved Varangerfjorden er et beinfragment med ornamentikk. Lignende ornamentikk er funnet i andre Gressbakkentufter i dette området.  Dette er et spennende funn som er usedvanlig godt bevart til tross for at det har ligget nærmere 4000 år i jorda.…

Arkeologiske kulturlag fra steinalderen

Hvor lenge kan arkeologiske kulturlag som har sin opprinnelse 4000 år tilbake i tid bevares i jorden og hva kan arkeologene som graver dem fram få av informasjon? Dette er spørsmål som en bredt sammensatt forskergruppe tar tak i med en undersøkelse ved Baŋkgohppi på sørsiden av Varangerfjorden denne uka. Møddingen under utgravning Arkeologene graver…

Middelalder båtvrak under laftekassen

Under arbeidet med fremgraving av laftekassene hadde det kommet frem enkelte båtbord nede i de sjøavsatte kulturlagene. De virket løsrevet og uten sammenheng med andre. Der tok vi feil. Rett under en av laftekassene har vi nå funnet et båtvrak som båtbordene må stamme fra. Laftekassen har trykket ned båten i leiren og i stor…

Laftekassene fremgravd

Laftekassene øst i Dronning Eufemias gate er nå fremgravd og skannet og vi har startet med demontering.  I alt er det fem store kasser. Noen av dem har flere faser, og de er ikke bygget samtidig. Trolig er kassene en utbygging av tre forskjellige tomter utover i Bjørvika. Alle kassene består av yttervegger og tverrvegger…

Brygger og fundamenter for sjøboder

     De omfattende restene av smien fra sent 1500-tall/tidlig 1600-tall nederst i Bispegata er dokumentert og fjernet, og stadig flere laftestokker fra store tømmerkonstruksjoner blir gravd frem i området østligst i Dronning Eufemias gate. Konstruksjonene er i dag på tørt land, men ble i sin tid plassert ute i vannet i Bjørvika. De har dels…

  • 1
  • 2