Hvor lenge kan arkeologiske kulturlag som har sin opprinnelse 4000 år tilbake i tid bevares i jorden og hva kan arkeologene som graver dem fram få av informasjon? Dette er spørsmål som en bredt sammensatt forskergruppe tar tak i med en undersøkelse ved Baŋkgohppi på sørsiden av Varangerfjorden denne uka.

Utgravning av møddingen

Møddingen under utgravning

Arkeologene graver en mindre sjakt i en såkalt gressbakketuft.  De fleste gressbakkentuftene er ca 4000 år gamle, og de er svært vanlig kulturminner ved Varangerfjorden. Noe av det spesielle med disse tuftene er de gode bevaringsforholdene i møddingene eller avfallsdyngene som ligger inntil disse tuftene. Her er det bevart – ikke bare steingjenstander – men også gjenstander av bein/gevir. I tillegg finnes måltidsrester som fiske- og dyrebein.

Første dag ble det funnet store mengder sneglehus. I tillegg også endel skjell, fiske- og pattedyrbein. Forteller dette noe om steinaldermenneskets diett?

DSC_5449

4000 år gamle sneglehus og skjell., samt kjeve til lite rovdyr. Vet du hvilket det er?

Senere denne uka vil forskerne installere overvåkingsutstyr som skal målebevaringstilstand og bevaringsforhold i kulturlaget over tid. Målet er å kunne si noe om hvor lenge slike spor etter våre forfedre vil kunne bevares nede i jorda, og ikke minst hva som skjer med det arkeologiske materialet dersom klimaendringer fører til at det blir mildere også i arktiske strøk.

Forskergruppen består av:
Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU)
Tromsø Museum – Universitetsmuseet, Norges arktiske universitet
Bioforsk Jord og miljø
Sametinget
Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger
Vienna Institute for Archaeological Science
MVH Consult, Nederland
Nationalmuseet i København

Prosjektet er støttet av Framsenteret og Norges forskningsråds program MILJØ 2015