Så kom vi endelig i felt, på den fantastisk flotte gårdshaugen Voldstad syd for Harstad.

Volstad gamlehusetHvor godt bevarte er kulturlagene, og hvordan er forholdene for fremtidig bevaring? Voldstad er valgt som et typisk eksempel for de mange gårdshaugene som fortsatt er bebodd. Selve utgravningen ble utført av tre etater i samarbeid: Troms fylkeskommune, Tromsø museum og NIKU. Det ble gjort fine funn av dyreben, lær, bearbeidet tre, keramikk og et lite nålebryne av skifer.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Torsdag var vi mange i felt, og installerte måleutstyr i profilveggene og tok ut prøver til analyse av jordbunnskjemi, makrofossiler og andre undersøkelser.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Overvåkningsinstrumentene skal tikke og gå de neste fire årene.

Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråds program Miljø2015. Forskningsgruppen består av:
Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU)
Tromsø Museum – Universitetsmuseet, Norges arktiske universitet
Bioforsk Jord og miljø
Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger
MVH Consult, Nederland
Nationalmuseet i København
Vienna Institute for Archaeological Science
VU Amsterdam