IMG_2742     IMG_2741

De omfattende restene av smien fra sent 1500-tall/tidlig 1600-tall nederst i Bispegata er dokumentert og fjernet, og stadig flere laftestokker fra store tømmerkonstruksjoner blir gravd frem i området østligst i Dronning Eufemias gate.

Konstruksjonene er i dag på tørt land, men ble i sin tid plassert ute i vannet i Bjørvika. De har dels vært brukt som brygger, dels som fundament for sjøboder, ofte sikkert som en kombinasjon av disse funksjonene. Ved tidligere utgravninger i området er det funnet slike tømmerkonstruksjoner, både innenfor og utenfor det utgravningsfeltet som vi nå graver ut. De innerste kan dateres til 1200-tallet, kanskje rundt 1200. Utenfor feltet er det funnet fundamenter som kan dateres til 1389/90, dvs. at tømmeret er felt om vinteren mellom disse årene. Enda lengre ut er det kasser fra 1400-tallet, flere fra 1469. På slutten av 1500-tallet og begynnelsen av 1600-tallet skjedde det en ny stor ekspansjon med slike kasser utover i Bjørvika, trolig i forbindelse med eksporten av trelast på denne tiden. Når vi forhåpentligvis får datering av tømmeret i de nyutgravde kassene vil vi bedre kunne finne ut av rekkefølgen mellom dem.

Bakgrunnen for bygging av slike kasser lengre og lengre ut i Bjørvika var at det var svært langgrunt og vanskelig for båtene å legge til. Det var en stadig tilslamming fra elvene Frysja (Akerselva) og Alnaelva. I tillegg har det vært en kraftig landhevning. I dag er denne på ca.4mm per år. Mellom 1200 og 1300 steg landet med ca.1m. Strandlinjen ble forskjøvet utover med minst 25m. Trolig var det ønskelig med stadig mer brygge- og sjøbodplass og også med mulighet for at større fartøyer kunne legge til.

Vi vet ikke når våre laftekasser er fra. Trolig kan de dateres til 1300-tallet. De har vært i bruk utover på 1400-tallet, men er etter hvert blitt fylt med masse, huggflis, avfall og møkk. Dette har vært fylt ut i sjøen bevisst for å vinne mer land eller i en periode som regulær søppelfylling.

IMG_2740

Det er funnet deler av minst 4 store laftekasser. To av dem er en fortsettelse av kasser som vi har funnet tidligere, i et utgravningsfelt for en kum i avløpsledningen Midgardsormen like sydøst for utgravningsfeltet.

Vil du vite mer om laftekassene i DEG?  Følg med på NIKUs arkeologiblogg!

Petter Molaug