Bilde

Under arbeidet med fremgraving av laftekassene hadde det kommet frem enkelte båtbord nede i de sjøavsatte kulturlagene. De virket løsrevet og uten sammenheng med andre. Der tok vi feil. Rett under en av laftekassene har vi nå funnet et båtvrak som båtbordene må stamme fra. Laftekassen har trykket ned båten i leiren og i stor grad ødelagt det som viste seg å være babord side. Vraket strekker seg også utenfor laftekassen og inntil og litt inn over stokkene i en av nabokassene. Denne kassen må altså være eldre enn vraket. Hvor gammel båten var da den ble senket her, vet vi ikke. Antagelig ble den bygget i annen halvdel av 1200-tallet.

Delvis inn over, men særlig under vraket er det en rekke marksteiner av forskjellig størrelse, de fleste som en fotball eller håndball. Steinene er lagt ned med hensikt, sannsynligvis sammen med båten for å stabilisere grunnen før anlegget av laftekassen. Rett over båten under kassen er det et lag med relativt ren sjøavsett leire, med noe humus innblandet. Det ligger under et tykkere lag med mye huggflis i leiren. Flisen kan komme fra tømring av kassen eller av sjøboden som kan ha stått på den.

Båtvraket er noe over 9m langt. Båten er av eik og har hatt en mast for råseil. Båtbordene er klinket til hverandre med jernklinker, kalt klinksøm. Disse er festet til band (spanter) som i bunnen er holdt på plass mellom kjølen og en «kjerring», båtdelen som masten har stått ned i. På undersiden av denne er det buete utsparinger i lengderetningen mellom hvert band. Disse har gjort at vann i bunnen av båten har kunnet flyte friere. Samme type utsparinger er funnet på et båtvrak funnet ved NIKUs arkeologiske undersøkelser i Nedre Langgate i Tønsberg i 2009.

Båtvraket kom frem kort tid før utgravningene var planlagt avsluttet. Det skapte problemer og forsinkelser i arbeidet. Et båtvrak er et komplisert objekt å fremgrave og dokumentere. Det har med stor velvilje fra Statens Vegvesen vært mulig å bruke en uke ekstra for dette arbeidet, samtidig med avslutningen av undersøkelsene av selve laftekassene og lagene i og rundt disse. Mer om båten vil komme senere. Følg med!

Petter B. Molaug