Beinfragment

Beinfragment med ornamentikk, foto: NIKU

Dagens funn fra Baŋkgohppi  ved Varangerfjorden er et beinfragment med ornamentikk. Lignende ornamentikk er funnet i andre Gressbakkentufter i dette området.  Dette er et spennende funn som er usedvanlig godt bevart til tross for at det har ligget nærmere 4000 år i jorda.