– Vi graver i de norske middelalderbyene.
Søk

Båtvraket er nesten helt gravd frem

Image

Tidligere antagelser om båtvraket ser ut til å være riktige. Det er ganske kraftig ødelagt av laftekassen over. Den har presset deler fra hverandre og gjort at de i noen tilfeller er brukket og helt helt ute av stilling. Det gjelder f.eks. kjerringa, stokken som har ligget over kjølen og holdt bandene på plass. Oppe i denne stod masten.  Båten har antagelig hatt 9 band foran og 9 band bak midtbandet der masten stod. Båtbordene er hugget, ikke saget, og det ser ut til at alle er av eik. På ett av dem har vi kunnet se en flott langsgående profil. Dette har vært en båt som i sin tid har vært svært forseggjort.

Etter dokumentasjon blir stokkene som ligger over båten fjernet og også steiner som dekker den. Når vraket er helt renset frem blir det fotografert, beskrevet og skannet. Vi vil komme tilbake med mer informasjon og bilder.

Petter B. Molaug

Image

2 Comments
  1. Jørn Olav Løset

    31. august 2013 20:00

    Skal båten konserveres eller skal den ikke?

  2. Jørn Olav Løset

    31. august 2013 22:42

    Dere har vel sett at det er en båt til der? Det er en kjøl av en mindre båt med en bordgang på hver side som peker opp mot tømmerkonstruksjonen øverst i bildet. Kjølbordene viser spor etter i alle fall fem spant. Helt uforståelig at disse unike båtene ikke blir tatt opp og konservert. Nå har det kommet luft til, og de vil råtne temmelig fort. Christensen har helt rett!

Leave a Comment