Brannmasser og deler av de brente bygningsrestene (sorte felter).

I de siste dager har gravingen i Møllegaten syd i Tønsberg frembrakt indikasjoner på at området har vært utsatt for flere kraftige branner i løpet av middelalderen. Brannrestene har fremstått enten som rødlig eller lys brun sand, og har ligget som tykke lag i deler av fjernvarmetraseen. Brannmassenes farge og konsistens vitner om at temperaturen har vært svært høy.

Under ett av brannlagene har det blitt avdekket deler av et forkullet gulv, og i forbindelse med denne brannen har arkeologene funnet en del brent leire og noe som likner slagg fra jernproduksjon. Gjenstandsfunnene har i stor grad bestått av jernsaker, de fleste så korroderte at de vanskelig kan identifiseres uten røntgen. Flere jernnagler har imidlertid blitt påvist. Både skriftlige kilder og tidligere arkeologiske undersøkelser viser at branner ikke var uvanlig i middelalderens Tønsberg, men funnet av slagg, brent leire og mange gjenstander av jern har gitt arkeologene hodebry – kan det være rester av en smie? Undersøkelsene fortsetter!

 

Rødbrunde brannmasser i Møllegaten syd. Det mørke feltet er en nyere nedgravning.