Skrevet av Ingrid Rekkavik, utrgravningsleder.

Nå er det gått tre uker siden siste blogginnlegg fra Kong Oscars gate 22, og siden da har det skjedd mye. Vi arkeologer har nå gravd oss enda en meter dypere ned i grunnen, utgravningen er nå avsluttet, og det er klart for at vårt fine lille felt nå kan bli gjort om til bosskum.

Løsningen med den gradvis synkende betongkummen har vist seg å fungere tålelig bra. Snart kan bergensere fryde seg over rene gater, når oppdragsgiver BIR fullfører sitt bossnett.

Vi har gravd oss gjennom mange ulike sand-, brann- og humuslag, som vitner om ulike faser og aktiviteter i området. Mange av funnene som dukket opp i disse lagene har vært både uventede og uvanlige.

Her på et lite område, knappe 12 kvadratmeter stort, har det dukket opp ulike gjenstander i både gull, sølv, agat og rav. Som toppen på kransekaken har vi dessuten gjort et spektakulært funn, som allerede har fått stor oppmerksomhet i media.

En gullring, intakt, med en vakker lilla ametyst i sentrum. Ut fra kontekst er det sannsynlig at den stammer fra høymiddelalderen, altså fra før svartedauden.

Ettersom funnet ble gjort helt nylig kan vi ikke si så mye om den enda, men tankene flyr jo automatisk mot hvem som bar denne ringen på fingeren. En mulighet er at den tilhørte en biskop, eller en annen høytstående geistlig.

Ametyst var nemlig mye brukt blant kirkens menn i høymiddelalderen, og hadde kallenavnet biskopsstein. Steinen ble tillagt visse egenskaper i folketroen, slik som beroligende virkning og ro til fromhet.

I laget rundt ringen ble det også funnet smale avkapp, et lite beslag, samt to synåler – alt dette i gull. Ut fra dette er det nærliggende å tro at det har vært en gullsmed på stedet. Kanskje var ringen inne til service der før den forsvant, for ringen er på et tidspunkt blitt loddet.

Gehalten er på 23 karat, som betyr at den er av nesten rent gull. En slik kostbar ring er jo så klart noe man vil ta godt vare på. Gull kan også smeltes og brukes på ny, og dette er grunner til at man så sjelden finner slike ting som dette. Så hva har skjedd her?

Forklaringen bak kan være en stor trussel i middelalderens Bergen. Det kan ha skjedd en brann. Laget like ved ringen var nemlig et brannlag, med høyt innhold av kull. Det er derfor sannsynlig at ringen har gått tapt i forbindelse med brann i området, mens den lå inne hos gullsmeden.

Men akk, enn så lenge så forblir dette bare spekulasjoner. Til vinteren vil funnene bli gjennomgått systematisk og lagt frem i en rapport, så følg med!