Utgravingen ved Dronning Eufemias gate har avdekket store mengder keramikkskår. Noen av disse har en fornøyelig bakgrunn. Et par keramikkskår stammer fra en såkalt Bartmannskrukke som var en populær drikkemugge på 1600-tallet. Våre skår er stemplet med Amsterdams byvåpen. Betegnelsen Bartmann kommer av det skjeggete ansiktet som preget muggene.

IMG_1721
Skårene fra Bartmannskrukka
Eksempel på en hel Bartmannskrukke (foto : ebay.com)

På folkemunne fikk disse muggene også en annen betegnelse; Bellarminomugge. Den skjeggete kardinal Roberto Bellarmino var en innbitt mot-reformator og mislikte både alkohol og hollandske protestanter. På kneipene ble bartemanns ansikt til Bellarminos portrett og med hånefull glede skålte man for kardinalen.