Den norske delen av LBI-prosjektet ved Christer Tonning fra Kulturarv i Vestfold fylkeskommune og Knut Paasche i NIKU, undersøkte sammen med Matthias Kucera og Erich Nau fra Universitetet i Wien denne våren Herregården i Larvik ved hjelp av laserskanner og georadar.

Målet var å hente fram detaljer fra det barokke hageanlegget og ikke minst rester etter steinhuset hvor greven skal ha bodd. Georadaren sender sine signaler under overflaten, mens laserskanneren blir benyttet for å fange dagens overflate. Kombinasjonen mellom datasett fra skanner og georadar gir et meget godt underlag for å tolke hva som befinner seg under bakken i dagens hageanlegg.

Matthias Kucera, Researcher LBI Archaeological Prospection, Herregården Larvik, Norway

Det ble benyttet en Georadar av typen Smartcart med en Sensors & Software NogginPlus 500 MHz georadarsystem. Det ble benyttet profillinjer med 25 cm profilavstand og 2,5 cm antenneavstand. Laserskanneren som ble benyttet var en ”Long range scanner” fra Riegl.

Så langt vet vi at de geofysiske forholdene var gode, og at ulike anomalier kommer godt fram. Så gjenstår det å se om vi klarte å fange noe av hageanlegget. Aina Aske fra Vestfoldmuseene, Siv A. Anholt fra Kulturarv og ikke minst NIKUs Lars Jacob Hvinden-Haug må nå vente over sommeren på at resultatene skal bli ferdig analysert av NIKU og forskerne fra Wien. Resultatene vil selvfølgelig legges ut på denne bloggen så snart de er klare.

Prosjektet på Herregården var en liten introduksjon før LBI-prosjektet virkelig starter opp i slutten av august. Da blir det store landbruksområder på Brunlanes i Larvik som skal undersøkes. Målet er å teste ut magnetometer og georadar i storskala ved hjelp av motorisert utstyr. Ikke minst inn mot forvaltningen av arkeologiske kulturminer blir dette et meget spennende prosjekt. I tillegg til LBI-partnerne på europeisk nivå er Kulturarv i Vestfold fylkeskommune og Larvik kommune samarbeidspartnere i denne norske delen av LBI-prosjektet.

LBI står for Ludwig Boltzmann Institute for Archaeological Prospection and Virtual Archaeology.