I helgen ble de tyske hulene under Slottsfjellet i Tønsberg åpnet for publikum.  Åpningen er en del av Slottsfjellsplanen, en større plan for oppgradering og utvikling av Slottsfjellsområdet. Slottsfjellet har en lang tradisjon for å inneha strategisk viktige militære instalasjoner, både i middelalder og under andre verdenskrig. I forbindelse med Slottsfjellsplanen foretok NIKU en forundersøkelse i området rundt inngangene til det tyske fjellanlegget. Fjellanlegget ligger i et område hvor vi regnet med at det skulle ligge rasmasser fra den gang borgen på fjellet ble ødelagt, og forhåpentligvis også avfall kastet ned fra ringmuren mens borgen enda var i drift. Formålet med undersøkelsen var dels å kartlegge hva som fantes av bevarte middelalderske kulturlag i området, og dels å finne ut hvor store inngrep okkupasjonsmakten gjorde i eventuelle kulturlag da fjellanlegget ble bygget. Det ble gravd tre lange sjakter fra fjellet og ut på parkeringsplassen foran Seterkafeen. Det var tydelig at under dagens overflate ligger det intakte raslag fra den gang borgen ble ødelagt. Store mengder middelaldertegl og mørtel kom for dagen. I tillegg ble det funnet  spredte mengder dyrebein, som trolig er rester av matavfall fra borgen. Det øverste laget inneholdt en herlig blanding av middelaldertegl og nyere tids avfall. Massene som ble gravd bort for å lage innganger til fjellanlegget, var blitt lempet opp på sidene og blandet med tyskernes eget avfall. Der ble det funnet en god del glasskår og porselen, og en del rustent jern, inkludert piggtråd. Den ene siden på et tyskprodusert munnspill kan være et lite minne fra hverdagslivet i bunkeren.

Arne Schau med metallsøker. Inngang til fjellanlegget sees midt i bildet. Foto: NIKU

De oppgravde massene ble undersøkt med metallsøker av Arne Schau. Da kom det fram en del jernsaker som det er vanskelig å datere. Kanskje er det ting som ligger igjen etter de tyske styrkene, eller er det kanskje enda eldre? Her kommer et lite knippe bilder av slike ting som vi har funnet. Kommenter gjerne i bloggen om dere har innspill på hva dere tror det er og hvor gammelt det kan være…

En tung, støpt jernsylinder. Hva er dette?
Et spist, konisk jernbeslag. Hva har det vært brukt til?
En stor blyklump – hvilken historie forteller den?
Steinkulene – en liten og en stor. Er det gamle klinkekuler eller veldig små kanonkuler? Kanskje noe helt annet? Hva tror dere?
En bit av en rusten jernlenke – hvor gammel kan den være?
En lang nagle – hva har den naglet fast?
En tung, støpt fil – er den fra nygermansk tid?
En tung jernmeisel – hvor gammel er den?