av Anna Klintberger Wändahl

 

Nesten hele vårt utgravningsområde på Britannia omgis av betongvegger, men i midten av den nordre veggen har det dukket opp en vegg av store kraftige steiner med muret tegl ovenpå. I går fikk vi besøk av Øystein Ekroll, spesialist på bygningsarkeologi, for å få svar på spørsmål om hvor gammel den kunne være og hva den hadde blitt brukt til.
Øystein fortalte oss at det var yttersiden av en mur fra en kjeller oppført på slutten av 1800-tallet. På eldre steinmurer kan man se spor etter at steinen ble sprengt eller borret, men det fantes ikke i denne muren. Det var vanlig å bruke kraftig stein nederst for drenering i en bygging, og så blev det penere lengre opp.

 

Øystein Ekroll diskuterer rundt steinmuren med prosjektleder Ann Kathrin Jantsch (venstre i bild) og feltleder Silje Sandø Rullestad. Foto: Anna Klintberger Wändahl
På andre siden

Etter en vandring gjennom bygget kom vi oss inn på andre siden av veggen. På den siden var det vanskelig å se da mye av veggen var dekket av noe slags sementpuss. Men nederst kunne vi se muren og ved taket fantes det rester av innsiden av et kjellervindu. Inne i kjelleren fantes også en teglstein som Øystein fortalte oss var stemplet på Bakklandet her i Trondheim.

 

Veggen fra andre siden, inne i kjeller. Foto: Anna Klintberger Wändahl/NIKU
Den stemplede teglsteinen. Foto: Anna Klintberger Wändahl/NIKU