Nå er vi endelig i gang med arkeologiske undersøkelser i Møllegaten, utenfor Bjarne Stenbergs forretning. Utgravningen er en del av Fjernvarmeprosjektet i Tønsberg, og skal gjennomføres i mai og juni.

I området som undersøkes har den middelalderske Peterskirkens kirkegård ligget. Det er ennå ikke påtruffet graver, men arkeologene venter spent ved hvert eneste gravetak!

Det er ikke funnet noen skjeletter ennå, men i dag ble det funnet en ½ skilling! Mynten ble funnet i omrotede jordmasser, og er noe korrodert. Men den kunne dateres til Carl XV, som var Sveriges og Norges konge fra 1859-1872. Mynten er en av de siste skillingsmyntene, og den siste halvskillingen som ble preget. Skillingen er av kobber, og har blant annet en opprett løve med øks på adversen, og dateringen 1867 på reversen.