Sikring av kulturlag og overvåkingsutstyr, gårdshaugen Saurbekken, Harstad, Troms.

Gårdshaugen Saurbekken i Harstad, Troms er et eksempel på hvordan kulturlag kan sikres ved utgravninger:

Kulturlagsovervåking, ferdig installert utstyr
Kulturlagsovervåking, ferdig installert utstyr 

 

Profilsikring 1. Foto MVH Consult
Profilsikring 1. Foto MVH Consult
Profilsikring 2. Foto MVH Consult
Profilsikring 2. Foto MVH Consult
Profilsikring 3. Foto NIKU
Profilsikring 3. Foto NIKU

http://niku.no/no/arkeologi/kulturlagsovervakning/insitufarms_bevaring_av_gardshauger/Sikring+av+kulturlag+ved+utgravninger.9UFRzOZD.ips