NIKU foretok i høst en arkeologisk undersøkelse av brønnen på borgen Sverresborg like utenfor Trondheim sentrum. Det som i middelalderen ble benyttet som borgens brønn kan beskrives som en åpen, ca. 5 m dyp U-formet kløft i fjellet med et naturlig tilsig av vann. En av målsetningene med utgravingen var å gjenfinne et skjelett som ble påtruffet for over 70 år siden og så sikre det gjennom å ta det opp. I årene 1936 – 1938 ble brønnen undersøkt under ledelse av Norges da meget fremstående bygningsarkeolog Gerhard Fischer, sammen med intendent Sigurd Tiller fra Sverresborg Folkemuseum. Grunnen til at man den gang, på slutten av 30-tallet gikk i gang med det meget omfattende arbeid av å tømme brønnen var selvfølgelig fortellingen i Sverres Saga der det finnes en detaljert beskrivelse av hvordan en overløper inne i borgen en kveld slipper inn en gruppe baglere som så klarer å erobre borgen. Bygningene settes i brann og det hele avsluttes med at baglerne kaster en død mann i brønnen og fyller på med stein. Fischer og Tiller registrerte ganske riktig at brønnen var fylt med store mengder stein og disse ble fjernet innen for et mindre område i den midtre del. Vannet ble pumpet ut og i bunnen, ca. 4 m under overflaten kom levningene etter et individ til syne.

Skelettet som det fremsto i 1938. Foto: Riksantikvaren.
Skjelettet slik det fremsto i 1938. Foto: Riksantikvaren.

Det ble selvsagt stor begeistring med flere artikler i Adresseavisen. Av forskjellige grunner ble ikke skjelettet tatt opp, og det fikk fortsette sin Tornerose-tilværelse skjult under vannspeilet.

I forbindelse med den arkeologiske undersøkelsen i 2014 som NIKU har hatt ansvar for, fant vi igjen skjelettet. Nå, 76 år etter forrige gang, lå det skjult mellom store stein og metertykke lag med organiske sedimenter.

Levningene etter skjelettet funnet i 2014. Foto: NIKU
Levningene etter skjelettet funnet i 2014.
Foto: NIKU

Disse sedimentene inneholdt også store mengder material fra 2. verdenskrig og etterkrigstiden, noe som gjorde det vanskelig å komme til og eksponere hele skjelettet. Det var i forbausende god forfatning og en første osteoarkeologisk analyse viser at det er levningene etter en mann i 35 – 40 års alderen. Det har vært knyttet stor spenning til resultatene fra 14C analysene, og resultatene ble tilgjengelige tidligere i dag. Kroppen i bunnen av brønnen tilhører en middelaldrende mann som sluttet å puste for mer enn 800 år siden, og vi er mer enn rimelig sikre på at skjelettet i brønnen kan knyttes til de dramatiske fortellingene i sagaen da Sverresborgen ble ødelagt.

Om funnet fra andre nettsteder:

Riksantikvaren.no «Skjelettfunn datert til 1100-tallet»

Aftenposten-Innsikt «Skjelett var birkebeiner, her er historien om opprørsflokken»

Forskning.no «Bekrefter at skjelett funnet i oktober er fra kongesagaene»

Adressa.no «Test bekrefter at birkebeineren er funnet»

NRK.no «Test bekrefter: Unik skjelettskatt er funnet»

Abcnyheter.no «Bekrefter at skjelett funnet i oktober er fra kongesagaene»