Det dukker stadig opp spennende gjenstander fra bakken under de pågående utgravningene på Follobaneprosjektet, denne gang i form av bunnen av en dreid tallerken hvor det er risset inn runer på undersiden. For dem som har fulgt NIKUs arkeologiblogg en stund, lyder dette helt sikkert kjent, for i september i fjor ble det funnet en tilsvarende gjenstand med runeinnskriften «fuþ»:

https://nikuarkeologi.wordpress.com/2014/09/05/dagligliv-i-middelalderens-oslo-en-runeinnskrift-under-en-tallerken-og-muligens-under-beltestedet/

Se også artikkel i Aftenposten:

http://www.osloby.no/nyheter/Tvil-om-middelalderfunn-Trusehumor-eller-ABC-bok-7755227.html

Gjenstanden som nettopp er funnet er knekt i to deler, men de passer fint sammen, og når man holder dem mot hverandre kommer to tegn til syne: et lite kors og en R. Den tydelige avgrensningen av tallerkenbunnen, synlig som en bue i venstre og høyre del av gjenstanden, viser at innskriften ikke kan ha bestått av flere enn disse to tegnene.

Når man setter de to bitene av gjenstanden sammen, ser man både de to innrissete tegnene og formen på tallerkenens bunn.
Når man setter de to bitene av gjenstanden sammen, ser man både de to innrissete tegnene og formen på tallerkenens bunn.

Professor James E. Knirk, leder for Runearkivet ved Kulturhistorisk museum, mener innskriften består av et kors og en R. Slike korsformete ingresstegn eller begynnelsestegn er svært vanlig i runeinnskrifter. Men hva kan det bety når korset kun er etterfulgt av en R? Og hvorfor finner vi tegnene på undersiden av en tallerken?

Professor Knirk forklarer at en vanlig innskrift på undersiden av tretallerkener, eller andre typer trekar, er «a u e m a», som skal leses som «Ave Maria». Dette kan tolkes som en slags velsignelse av karet som for eksempel skulle inneholde mat eller drikke. Kanskje vår innskrift med kors og R også kan være en form for velsignelse?

Et kristogram er et bokstavlignende tegn som skal symbolisere Jesus Kristus. Ofte er dette sammensatt av bokstavene I og X, som er de greske forbokstavene i Jesus Kristus. Tegnene settes som oftest oppå hverandre, slik at strekene danner et seksarmet kryss. Interessant er at runen H har en tilsvarende form. Denne runen kalles for «haglerune» og kan ha blitt ansett som magisk eller av religiøs betydning. Et annet kristogram er satt sammen av de greske bokstavene X (Chi) og P (Rho), som er de to første bokstavene i det greske navnet for Kristus. Kanskje innskriften på undersiden av vår tallerken er en etterligning av et slikt kristogram, hvor X-en er erstattet med et kors og den greske P-en er byttet ut med en rune-R for å få det til å passe med runealfabetet? Uansett hvilke tanker runerisseren hadde bak handlingen, kan det ikke være tvil om at disse tegnene og deres plassering på undersiden av en tallerken må ha hatt en symbolsk betydning.

Velsign vår mat, O Gud.

 

Skrevet av feltleder Erlend Nordlie og prosjektleder Egil Lindhart Bauer