Skrevet av Ingrid Rekkavik, utgravningsleder i NIKU

I Bergen er sjarmerende gamle smau og smale brosteinsgater en av de mange grunnene til at turister og lokale trives så godt. Men også en utfordring for tungtrafikk og avfallshåndtering. Derfor er byens renovasjonsselskap i gang med å lage bossnett, og heldigvis er det arkeologer som er først ute.

På mandag forrige uke ble det startet opp en ny utgravning i Kong Oscars gate, og vi er allerede godt i gang. Her skal det legges ned en dyp kum i betong, og av hensyn til sikkerhet er den allerede støpt!

IMG_0057
Planen er at vi skal grave oss nedover inni kummen, som så skal synke etter. Vi er nesten like spent på det, som på hva vi finner ut om byens historie!

Håndverkerstrøk

Feltet ligger like i utkanten av det som ofte kalles Skomakergården – et bygningskompleks for mange typer håndverk, og særlig skomaker- og garverivirksomhet. Blant de mer spennende funnene hittil er en mengde små gjenstander i bly, som kalles vareplomber.

Disse stammer sannsynligvis fra import av tekstiler. Laget rundt ser ut som et golvlag, med planker og stokker i tre. Her har det altså mest sannsynlig bodd en kjøpmann, som har importert varer fra andre byer i Nord-Europa. Det som er artig er at vi i tillegg til plombene, også har funnet fire fingerbøl og tekstilfragmenter. Dette tyder sterkt på at det også har vært skreddervirksomhet her.

IMG_0130_ed
Vareplomber minner om små mynter, som er festet til hverandre med en streng. Den ene av myntene har som regel et hull i midten, mens den andre har en nagle så de passer sammen.

Ved å bruke plomber i bly, kan avsender si noe om varen og hvor den kommer fra. Det er vanlig at den ene plaketten er preget med byvåpenet til produksjonsstedet. Samtidig får mottaker en garanti på at ingen har tuklet med forsendelsen underveis.

Mange av vareplombene vi har funnet, har fremdeles tydelige stempel eller risninger. Etter hvert kan vi forhåpentligvis si noe om hvilke denne handelsmannen i Kong Oscars gate har hatt forbindelser med.