Arkeologisk utgravning i Dronning Eufemias gate

Arkeolog Lise-Marie Bye Johansen med et team på fire, begynte 16. august arkeologiske undersøkelser i forbindelse med etablering av Dronning Eufemias gate i middelalderbyen i Oslo.

Dronning Eufemias gate er det framtidige navnet på den delen av Bispegata som går gjennom Bjørvika i Oslo, mellom Gamlebyen i øst og Kvadraturen i vest. Gaten er oppkalt etter Eufemia av Arnstein (også kalt Eufemia av Rügen), som giftet seg med daværende hertug Håkon Magnusson i 1299, og ble samme år dronning av Norge.

NIKU skal grave en grøft på 5 x 40 meter og det skal settes ned miljøbrønner for å overvåke kulturlaget over tid (temperatur, kjemiske substanser, vannstand og tilsig). Hele planområdet er tidligere sjø. Sannsynligheten for å treffe på middelalderlevninger i form av tømmerbrygger, jordlag, gjenstander og båtvrak vil være stor. NIKUs arbeid skal gå frem til desember.

Kartet viser laftekasser og båtvrak dokumentert ved tidligere utgravinger, foretatt av blant annet Petter Molaug i NIKU.
Dronning Eufemias gate blir hovedgaten i den nye Bjørvikabyen, og skal gå fra Tollbugata i vest til kryss mot Kong Håkon 5s gate/Bispegata/Østre Tangent i øst.