Sålen til en barnesko i størrelse 20 til venstre på bildet. Skoen kan ha passet til et barn på omkring ett år. Skosålen til høyre er størrelse 39. Foto: Maria Valum

Ved middelalderutgravninger er lærgjenstander en av de mest dominerende funngruppene. Aller vanligst er funn av sko, og flere tusen sko er funnet i hver av middelalderbyene Oslo, Bergen, Trondheim, Tønsberg og Kaupang. Under utgravningen i Dronning Eufemias gate er det funnet et stort antall lærfragmenter og skodeler. Så langt er det funnet ulike typer reimsko, frontsnøresko og stroppsko. Et av de mer kuriøse skofunnene dukket nylig opp: En hel skosåle fra en liten barnesko.

Skosålen er 13 cm lang, som i dag ville tilsvart skostørrelse 20. Selv om vi må regne med at læret kan ha krympet noe siden skoen var i bruk, tilsvarer dette likevel skostørrelsen til et barn på omkring ett år. Funn av små barnesko også i andre middelalderkontekster tyder på at en del barn gikk med sko helt fra de tok sine første skritt. Det ser ikke ut til at det var en egen skomote for barn, men at barneskoene ble laget i samme stil som voksensko. Eksempelvis er både stroppsko og høye reimsko forholdsvis vanlig å finne i barnestørrelser i middelalderbyene. 

Hestebissel i lær. Foto: Maria Valum

I tillegg til sko er det vanlig å finne andre typer lærgjenstander, som punger, vesker, slirer og deler av hesteutstyr. I Dronning Eufemias gate er det funnet en lærrem som etter all sannsynlighet er et hestebissel. Bisselet er 54 cm langt og 2 cm bredt. Det er avrevet i den ene enden der det opprinnelig har sittet en spenne. Langs kanten av bisselet er det sydd inn en tynn lærrem.