Utgravningsområdet i Dronning Eufemias gate, med middelalderparken og vannspeilet til venstre og Oslofjorden til høyre i bildet. Foto: Mathieu Ott

I disse dager jobbes det i NIKUs regi med å grave fram nylig avdekkede båtvrak i Dronning Eufemias gate. Allerede i september dukket det opp løse båtdeler, men det er først de siste ukene det er gjort funn som kan defineres som båtvrak. Nå arbeides det med å grave fram og dokumentere båtvrakene, som blant annet skal scannes med laser.

Per i dag er det funnet rester etter det som antakeligvis er to ulike båter. Basert på kotenivå og gjenstandsfunn i kulturlagene antas det at båtene kan dateres til 1500-tallet. Begge båtene er klinkbygde med bord og band i eik, som er bevart i varierende grad. Fremdeles er kun deler av båtene avdekket, og det er vanskelig å si noe sikkert om båtenes størrelse på nåværende tidspunkt. Den ene båten har en T-formet kjøl på 4,6 meter, som ser ut til å være tilnærmet opprinnelig totallengde.

NIKUs arkeologer arbeider fortløpende med å grave ut og dokumentere båtvrakene. Foto: Mathieu Ott.

Båtvrakene som er funnet i Dronning Eufemias gate ligger i havneområdet til den gamle middelalderbyen. Kaianleggene har i middelalderen sannsynligvis bestått av flere forskjellige typer brygger, der det eksempelvis kan har vært fortøyningsplass for småbåter lengst inn. Bryggeanleggene var fundamentert på laftede tømmerkar, som gjerne omtales som laftekasser. Disse dannet underbygg for brygger og sjøboder. I Dronning Eufemias gate dukket båtvrakene opp like ved konstruksjoner av laftede tømmerstokker. Under tidligere utgravninger i området er det funnet rester etter flere bryggeanlegg med laftekasser. Laftekonstruksjonene som nå er avdekket i Dronning Eufemias gate kan ha vært del av kaianleggene tilknyttet middelalderbyen.

Se film fra utgravningene på NRK her (ca. 54:20 ut i sendinga) !

Båtvrakene ligger like ved en konstruksjon av laftede tømmerstokker, som kan være rester etter bryggeanlegg. Foto: Mathieu Ott