ImageBrønn Loenga lafteramme
I forbindelse med ny Follobane foregår det jernbanearbeider på Loenga.  Ved graving inntil Østfoldbanen støtte Jernbaneverkets entreprenør på godt bevarte laftestokker. NIKU ble varslet og maskingravingen stanset. Dette var et spennende funn i området sør for Alnaelva (elven ble lagt i kulvert gjennom Ekeberg i 1922 fordi jernbanen trengte arealene). Dette var i middelalderen utenfor byen, i et område hvor det var en teglovn og ellers lite eller ingen bebyggelse. Derfor var det uventet at det ble gjort funn her.

Monica og Trond med hjelp av Ingunn og Des jobbet gjennom helgen for å grave frem og dokumentere brønnen. Den måtte fjernes pga jernbanearbeidene. Noe under halvparten var ødelagt av spuntveggen. Øverst var det en ramme av runde stokker laftet i hjørnene. Den kan ha vært høyere enn de to omfarene som var bevart. Rammen lå oppå brønnen som var bygget i sleppveggsteknikk. I hvert av de fire hjørnene stod en stolpe, og i hver av stolpene var det loddrette spor. Veggene i brønnen bestod av liggende halvkløvninger lagt i sporene mellom hjørnestolpene.

Inne i brønnen ble det funnet en del gjenstander fra senmiddelalder eller tidlig nyere tid, 1500- og tidlig 1600-tall. Dette er fra tiden da brønnen ble fylt igjen. Den kan ha vært bygget tidligere. For å finne ut av det ble det tatt prøver for årringsdatering. Rekkefølgen av smale og brede årringer analyseres på et botanisk laboratorium ved NTNU i Trondheim og sammenlignes med målinger fra andre stokker fra Østlandsområdet. Er vi heldige vil vi kunne få en nøyaktig datering av brønnen. Laftestokkene er gjenbrukt og er eldre, kanskje fra en bygning. Følg med for mer informasjon om brønnen!

Graving i Gamlebyen og Bjørvika medfører mange funn av levninger fra middelalderen og tidlig nyere tid. I mange tilfeller vet vi at det ligger bevart slike kulturhistoriske minner i grunnen, ikke minst i havneområdet til den gamle byen. I andre tilfeller gjør vi uventete funn. Brønnen er et eksempel på den siste typen. Den er ikke av den grunn mindre verdifull! Det var dårlige grunnforhold og andre problemer som gjorde at gjenåpningen av sporet for Østfoldbanen ble utsatt etter den planlagte stansen. Funnet av brønnen var bare en ekstra faktor.

Petter B. Molaug