Tidlig i februar 2015 ble det utført noe gravearbeid et stykke oppe på Koren Wibergs plass, på oversiden av Øvregaten, bak Bryggen i Bergen. Da de moderne fyllmassene var blitt fjernet, kom en fin mur til syne. Muren gikk fra nord-nordøst mot sør-sørvest, og besto av to ganske forskjellige deler. Delen mot nord, kontekst 53, var pen laget med ganske regelmessige større steiner og mange mindre steiner i mellom. Delen mot sør, kontekst 54, besto av store steiner, større enn steinene i kontekst 53 og mindre regelmessige i form. Det virket helt klart at kontekst 54 var blitt bygget i forlengelse av kontekst 53, og sammenføyningen var nokså grov. Yttersiden til kontekst 54 var litt forskjøvet mot nordvest i forhold til yttersiden til kontekst 54. Verken kontekst 53 eller 54 viste tegn til bruk av bindemiddel. Videre graving på toppen av kontekst 54 viste at i hvert fall denne delen var en form for kistemur, med bredde ca. 80 cm.

Murverket ble inspisert av Ole Egil Eide og Alf Tore Hommedal. Begge mente at det gjerne kunne være middelaldersk, men at flere ting, ikke minst mangelen på bindemiddel, tyder sterkt på at det representerer deler av fundamentet til en trebygning, ikke en bygning bestående bare av stein. Det er overveiende sannsynlig at bygningen ligger mot sørvest, inn under grøntarealet på Koren Wibergs plass. På utsiden av (nordvest for) kontekst 53 ble det avdekket overflaten til et brannlag, kontekst 55, som inneholdt et bukskår av middelaldersk Siegburg steingods. Brannlaget var ikke blitt kuttet av kontekst 53, men må være avsatt mens bygningen var i bruk (eller muligens stammer brannlaget fra brannen som ødela bygningen). Dermed kan kontekst 53 – og trolig kontekst 54 også – trygt dateres til middelalderen.
Det vil ikke blitt gjort mer med murverket i denne omgangen. Det er blitt dekket pent til med tekstilduk og tette masser. Topografisk sett vil bygningens beliggenhet kanskje kunne brukes i forhold til Øvregatens løp.

bergen2

av Rory Dunlop, NIKU distriktskontor Bergen