12593591_10157253288240430_1817729345058279433_o

Under Trøndersk matfestival deltok de arkeologiske utgravingene på Torvet med en egen stand hvor vi viste frem noen av de matrelaterte funnene vi finner. Temaet for årets festival var «historisk mat og malt» og ble valgt med utgangspunk i utgravingene på Torvet ifjor og iår. Trøndersk matfestival er en matfestival som skal gi ett innblikk i den lokale matproduksjonen i Trøndelag og være en mulighet for aktører innenfor produksjon, foredling og restaurantnæringen å vise seg frem. Iår var det 135 utstillere og det var ventet opp mot 200 000 besøkende. Dette var en sjanse til formidling i stor skala som vi ikke kunne la gå fra oss!

Formidling av funn og resultater fra utgravingene er noe som de fleste arkeologer vil gjøre mer av. Desverre blir dette ofte nedprioritert til fordel for faktisk graving og dokumentasjon om ikke sjansen til formidlingsstunt byr seg. Dette skjer ofte på grunn av tidspress og stramme budsjetter. På Torvet er vi i den heldige situasjonen at vi graver midt i det offentlige rom, vi kunne ikke unngått å formidle om vi prøvde på det. Trondheim kommune og Riksantikvaren ser verdien i at vi formidler aktivt og vi har derfor svært gode rammer for å kunne arbeide opp mot publikum! Derfor har vi trukket gjerdene så nært utgravingen som mulig og intensjonelt tatt en veldig åpen profil i forhold til publikum. Dette fordi vi føler at det er særdeles viktig å møte publikum og fortelle dem om hvorfor vi graver slik at de forstår at det vi graver fram er knyttet til byens og vår felles historie.

Mesteparten av de funnene vi gjør gjenstander fra dagliglivet til tidligere mennesker og som idag utgjorde mat og drikke en stor del av hverdagen da. Ved utgravinger av middelalderske og etter-reformatoriske lag utgjør keramikken en stor andel av funnmengden, og mye av keramikken kommer fra kopper og kar. I standen hadde vi lagt ut ett bord med funn knyttet til mat og drikke, med alt fra kleberkar og baksteheller fra tidlig middelalder til sølvplettskjeer fra 1860-tallet. Dette for å vise litt av tidsdybden vi har på Torvet. Våre to osteologer hadde gått igjennom endel av dyrebeinene vi har funnet og plukket ut bein fra typiske kjøttfe og dyrebein som viste spor etter slakting/partering. Disse ble sortert etter art og lagt frem på ett bord sammen med oppstykkingskart for de forskjellige artene. Slik kunne de besøkende få en direkte sammenheng mellom beinene og de forskjellige kjøttstykkene.

Standen var svært godt besøkt, såpass godt besøkt at alle fire som stod mest i den ikke hadde stemme etter avsluttet festival! Påtross av at vi kanskje ble litt lei av å si; «Ja, vi har funnet alt dette på Torvet!» så var dette en fantastisk artig opplevelse.

Veldig mange startet besøket i standen som litt skeptiske og forlot den med å si; «Joda! Dette var interessant og spennende!». Det er nettopp derfor det er viktig at arkeologien formidles, uten formidling blir arkeologien noe for spesielt interesserte, med skikkelig formidling kan man forhåpentligvis få fram hva arkeologien egentlig er. En inngangsport til vår felles historie og de tingene som ligger til grunn for at samfunnet og vi er som vi er idag! Tilbakemeldingene vi fikk var utelukkende positive, og mange ønsket at mer av materialet fra Torvet skulle stilles ut slik at publikum kunne se det. Dette er noe vi skal jobbe videre med fremover forhåpentligvis får vi mer av funnene ut til Trondheims befolkning og andre interesserte!