På Slottsfjellmuseet klokken 19 ikveld, skal de nyeste resultatene om gravene og skjelettene fra Mariakirken legges frem! I 2010 ble det gjennomført en arkeologisk undersøkelse for å dokumentere kirkeruinen i forbindelse med revitaliseringen av Tønsbergs historiske sentrum. Deler av Mariakirkens skip og tårn ble avdekket på ny, og i tillegg ble det gravd ut to intakte graver inne i kirkeruinens sørvestre hjørne. Jeg vil ta dere med på en liten reise gjennom de ulike tidsaldere av gravlegging ved Mariakirken, hvor og hvordan de døde ble gravlagt, og gi dere de siste og ferske resultater av skjelettanalysene.

Hilsen Hanne på NIKU i Tønsberg