I forbindelse med utskiftning av avløpsledning i nedre del av Tjømegaten, ble det funnet et keramikkskår med en spesiell betydning. Skåret var hvitgrå med påtrykket dekor og var trolig en del av slank kannetype som kalles «schnelle». Keramikken var fra Siegburg, Tyskland og dekoren bestod av en opprett løve med øks. Til venstre kan to hjerter og ben fra flere løver gjenkjennes. Løven med øks er godt kjent fra Norges våpenskjold, mens avbildningen av hjertene og flere løver viste til en forbindelse med det danske våpenskjoldet. Dette fortalte oss at det sannsynlig kom fra tiden da Norge var i union med Danmark, trolig omkring 1570. Det kan til og med hatt en kongelig tilknytning. Slike schneller har også vært prydet med riksvåpnene til andre europeiske land og da gjerne i kombinasjon med flere, slik det var på dette skåret. Legg merke til at flere elementer i dekoren går igjen.

Det var veldig spennende at det ble funnet et slikt skår av keramikk i byen siden Tønsberg i denne tiden var i en nedgangsperiode. Da kan man spørre seg om hvorfor man finner et skår med hovedsakelig kun det norske riksvåpen og ikke flere spor etter resten…? Er det kun tilfeldigheter eller har det hatt en symbolsk betydning …?