Av Anna Klintberger Wändahl, basert på en rapport laget av Daniela Pawel på NTNU Vitenskapsmuseet.

 

Når prosessen med å understøtte eiendommen Søndre gate 9 med en ny grunnmur gikk i gang i august fant Torbjørn fra B.N. Entreprenør en gjenstand av metall. Etter at konservator Marte Rønning fra NTNU vitenskapsmuseet renset frem gjenstanden viste det seg at det var en Kristus figur i kobber.

Figuren har vært festet på et kors og utgjør således en del av et krusifiks. Kristusfiguren er laget separat og ble festet med nagler eller som oftest med små skruer til korset. Den står med utstrakte armer og parallelle, lett bøyde bein. Øynene er runde og figurens skjegg og hår har tydelige parallelle streker som markerer hårets materialitet. Brystpartiet er markert, og ribbeinene vises gjennom en sterkt utformet bue og parallelle streker.

 

Det rensede fragmentet av Kristusfiguren. Foto: NTNU Vitenskapsmuseet/ Marte Rønning

 

Fra Limoges i Frankrike

Materialet, størrelsen og ikke minst utformingen tyder på franske Limoges som opprinnelsessted. Limoges var fra slutten av 1100-tallet og utover 1200-tallet det ledende europeiske sentrum for emaljert kobber. Produktene finnes over store deler av Europa, også i Norge.

Mona B. Solhaug, professor emeritus ved Kulturhistorisk Museum i Oslo og Norges ekspert på Limoges, har opplyst oss om at alle de norske middelalderkirkene trolig hadde en eller flere Limoges emaljer. Både Kristusfiguren og korset kan ha emalje. Det finnes flere Kristusfigurer som viser få eller ingen tegn på emalje, enn gjenstander hvor både Kristus og korset er pyntet med emalje.

NTNU Vitenskapsmuseet har et lignende eksempel i sin samling, nemlig Limoges-krusifikset fra Austrått kapell. Utformingen av overkroppen og den generelle kroppsholdningen ligner figuren fra Søndre gate.

 

Limoges-krusifikset fra Austrått kapell. Foto: NTNU Vitenskapsmuseet.